9 C
Olsztyn
sobota, 18 maja, 2024
reklama

Jakie jest obecnie bezrobocie w Powiecie olsztyńskim?

WiadomościJakie jest obecnie bezrobocie w Powiecie olsztyńskim?

Ponad 100 osób mniej w rejestrze – wynika z wrześniowych danych Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Wpłynęło ponad 250 ofert pracy, szukano m. in. pracowników obsługi magazynu.

reklama

Na koniec września w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie było zarejestrowanych 4279 osób bezrobotnych. W porównaniu do sierpnia liczba ta zmniejszyła się o 107 osób. Spadła też liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku o 30 osób. Z rejestru wynika, że 86,4 proc. to były osoby poprzednio pracujące, a 21,2 proc. – to te, które zarejestrowały się po raz pierwszy. Najwięcej osób bezrobotnych było w gminach Biskupiec (839), Dobre Miasto (782) i Barczewo (561). Najmniej w gminie Świątki (145). Stopa bezrobocia, która obecnie jest znana z końca sierpnia, wyniosła w powiecie olsztyńskim 11 proc., w Olsztynie – 3,5 proc., w regionie – 9,9 proc, a w kraju – 6,1 proc.

We wrześniu, podobnie jak w sierpniu, nie było znaczących zmian, które mogłyby wpłynąć na poziom bezrobocia w powiecie olsztyńskim. W urzędzie zarejestrowano 101 osób, które wcześniej nie stawiły się w pośredniaku w wyznaczonym terminie, a także 50 osób, które ukończyły prace interwencyjne, roboty publiczne, staż, przygotowanie zawodowe czy szkolenie. Wpłynęło ponad 250 ofert pracy. Szukano między innymi pracowników obsługi magazynu – tych ofert było najwięcej, bo aż 84, a także operatorów urządzeń przemysłu szklarskiego, pracowników produkcji czy pakowaczy ręcznych. Przyznano też wsparcie bezrobotnym, którzy postanowili rozpocząć działalność gospodarczą, przeważnie usługową. Łączna kwota dotacji to ponad 360 tys. zł.

reklama

Kwoty wsparcia dla osób bezrobotnych
1 200 zł
podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
1 440 zł
stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
600 zł
dodatek aktywizacyjny
30 147 zł
środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Jak pokazują wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) realizowane przez Urząd Statystyczny w Olsztynie, w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2020 roku w porównaniu do II kwartału roku 2019, nastąpił wzrost stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych. Zmniejszyła się natomiast liczba pracujących, co wpłynęło na spadek wskaźnika zatrudnienia oraz współczynnika aktywności zawodowej.

Niższa o 0,7 punktów procentowych (p.p.) była liczba osób pracujących, zwiększył się natomiast o 0,5 p.p. udział osób zatrudnionych na czas nieokreślony (z 62,7 proc. do 63,2 proc.). Liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 22,2 proc, zwiększyła się również stopa bezrobocia (o 0,7 p. p.). Zmniejszył się natomiast odsetek osób długotrwale bezrobotnych, a przeciętny czas poszukiwania pracy był krótszy o 3 miesiące.

reklama

 

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia