-3 C
Olsztyn
poniedziałek, 11 grudnia, 2023
reklama
reklama

Piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu. Wybieracie się?

WiadomościPiesza pielgrzymka do Gietrzwałdu. Wybieracie się?

Zbliżają się uroczystości związane z 143. rocznicą Objawień Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie, połączone z 54. Dożynkami Archidiecezji. Poznaliśmy plan uroczystości oraz wiemy jak wygląda kwestia dojazdu do Gietrzwałdu.

reklama
Piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu
Autor zdjęcia: Archidiecezja Warmińska

W związku ze zbliżającym się terminem uroczystości odpustowych w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, które zaplanowane są na 13 września 2020 r., informujemy o zaleceniach i postanowieniach związanych z wydarzeniem:

1) Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym.
2) Pielgrzymka odbywa się trasą uzgodnioną z właściwymi władzami.
3) Grupy pielgrzymkowe wyruszają z parafii (stan na 8 września):
– godz.4.00 – Parafia Miłosierdzia Bożego w Olsztynie (Nagórki),
– godz.4.45 – Parafia św. Józefa w Olsztynie,
– godz.4.45 – Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Olsztynie,
– godz.6.00 – Parafia św. Wawrzyńca w Olsztynie (Salezjanie -Gutkowo) – trasa tej grupy pielgrzymkowej wiedzie przez las.
– Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Ostródzie o godz. 4.00
4) Odpowiedzialnymi osobami za przeprowadzenie grupy są Księża Proboszczowie lub wskazani przez nich kapłani/osoby świeckie.
5) Zapisy prowadzone są w parafiach.
6) Grupy pielgrzymkowe trzeba zgłosić telefonicznie do 12 września 2020r.
pod numerami telefonów:
ks. Jarosław Dobrzeniecki: 692-014-246
ks. Paweł Szumowski: 665-036-681
7) Każda osoba odpowiedzialna za organizacje grupy pielgrzymkowej musi posiadać przy sobie zamkniętą listę uczestników zawierającą dane: imię i nazwisko, adres, nr telefonu. Nie można dołączać do grupy bez uprzedniego zapisania się. Listę uczestników przewodnicy grup przechowują u siebie przez 21 dni. Po tym czasie należy wszelkie listy posiadające dane osobowe uczestników zniszczyć.
8) Ze względu na wytyczne zabraniające dużych skupisk ludzi, w grupie może być maksymalnie 150 pątników. Kapłani i osoby świeckie odpowiedzialne za grupę muszą poinformować, że podczas trasy pielgrzymowania nie będzie postojów (ze względu na duże ryzyko kontaktu z innymi pątnikami).
9) W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych. Wskazane jest, aby uczestnikami pielgrzymki były osoby, które nie znajdują się w grupie ryzyka zachorowań. 10) Organizator musi dysponować termometrem (optymalny bezdotykowy pomiar temperatury) – w przypadku innego termometru – dezynfekcja obowiązuje po każdym jego użyciu. Pomiar temperatury musi być wykonywany u uczestnika pielgrzymki przez wyznaczoną osobę przed rozpoczęciem wyruszenia na szlak pielgrzymkowy. Organizator musi mieć zgodę uczestnika na pomiar temperatury. Temperatura powyżej 37˚C kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymowania.
11) Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej w tym maseczki i środki do dezynfekcji rąk.
12) Uczestnicy pielgrzymki stosują się do wytycznych dotyczących postępowania podczas epidemii, takich jak: przed rozpoczęciem aktywności pielgrzymkowej obowiązkowo myją ręce wodą z mydłem; zachowują bezpieczną 1,5 m odległość od rozmówców i współpielgrzymujących; starają się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; unikają powitania poprzez podawanie ręki.
13) Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu pieszych na drogach publicznych, zarządzeń władz terenowych oraz wskazań służby porządkowej pielgrzymki.
14) Na trasie idziemy prawą strona szosy, zwartą grupa, w kolumnie za krzyżem i znakiem grupy, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
15) Podczas pielgrzymowania każdy pątnik powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają stosowne identyfikatory. Opiekunowie osób niepełnoletnich zobowiązani są do posiadania przy sobie zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka, że w czasie pielgrzymki sprawują opiekę nad dzieckiem.
16) Każda grupa musi posiadać osoby pełnoletnie przeszkolone do kierowania ruchem drogowym ubrane w kamizelki odblaskowe oraz posiadające tarczę do kierowania ruchem.
17) Pielgrzymka zostaje rozwiązana po dojściu do Sanktuarium w Gietrzwałdzie.
18) Powrót pielgrzymi organizują we własnym zakresie.
19) W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji pielgrzymka może zostać zawieszona. Należy śledzić na bieżąco informacje na stronie: pielgrzymkawarminska.pl i archwarmia.pl

reklama

Piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu

Piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu

reklama

ZDZiT w Olsztynie wydał również oświadczenie związane z kwestią dojazdu na uroczystości:

Jak co roku zapewniamy możliwość dojazdu z Olsztyna na uroczystości w Gietrzwałdzie. W dniu 13.09.2020 (niedziela) uruchomione zostają linie G-1 i G-2 funkcjonujące na specjalnych zasadach.
• Dojazd do Gietrzwałdu
Zgodnie z rozkładem linii G-1 i G-2 co 15-20 minut w godz. ok. 7:30 – 10:10/10:30 z następujących przystanków:
* Dworzec Główny nr 74(04) – na pl. Konstytucji 3 Maja – linia G-1,
* Dworcowa-Przychodnia nr 96(02) – na ul. Dworcowej w kierunku al. Piłsudskiego – linia G-1,
* Plac Roosevelta 25(03) – na ul. Śliwy w kierunku al. Warszawskiej – linia G-1,
* Nagórki 39(02) – pętla na ul. Barcza – linia G-2,
* Sikorskiego-Wilczyńskiego 13(04) – na ul. Sikorskiego w kierunku ul. Tuwima/ Synów Pułku – linia G-2,
* Krasickiego-Wilczyńskiego 321(01) – na ul. Wilczyńskiego w kierunku D.H. Śliwa – linia G-2.
Ze względów bezpieczeństwa, wsiadanie odbywać się będzie wyłącznie na przystankach początkowych – bez zatrzymywania się na pozostałych przystankach.

• Powrót z Gietrzwałdu
Kursy linii G-1 i G-2 od ok. 10:40 do ok. 15:30, w zależności od potrzeb –
kursy co ok. 15-20 minut. Obowiązują wszystkie przystanki na trasach linii:
G-1 ulicami: Sielska – Armii Krajowej – Warszawska – Szrajbera – Pieniężnego –
Piłsudskiego – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY;
G-2 ulicami: Sielska – Armii Krajowej – Sikorskiego – Wilczyńskiego – PIECZEWO.

Piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu

Piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu

Piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu

Ze względów bezpieczeństwa, przy wsiadaniu prosimy o stosowanie się do poleceń służb porządkowych i kierowców oraz o zakrywanie ust i nosa podczas przejazdu i oczekiwania na przystanku. Obowiązują ograniczenia liczby pasażerów w pojazdach zgodnie z aktualnymi przepisami.

Przed wyjazdem należy zaopatrzyć się w bilety na przejazd  – w dniu odpustu sprzedaż prowadzona będzie wyłącznie w biletomatach. Obowiązuje taryfa jak na terenie Olsztyna (ważne pozostają wszelkie ulgi oraz posiadane bilety okresowe).

reklama
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
reklama

2 KOMENTARZY

Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
polo
8 września 2020 16:02

Nie, nie wybieramy się.

P
8 września 2020 16:01

Nie, nie wybieramy się. Nie mamy zamiaru wrócić z koronawirusem.

Polecane
Ogłoszenia