fbpx
reklama

Poinformuj nas: alarm@tko.pl

wtorek, 27 października, 2020

Poinformuj nas: [email protected]

reklama

Warte uwagi

Razem zmuśmy Niemców do szanowania wyroków polskich sądów

Wiadomości Razem zmuśmy Niemców do szanowania wyroków polskich sądów

Czy niemieckie sądy przejmą sprawy sądowe dotyczące „polskich obozów”? Istnieje takie realne zagrożenie.

W grudniu 2016 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie prawomocnie nakazał, aby niemiecka telewizja ZDF umieściła na głównej stronie jej serwisu internetowego przeprosiny dla Karola Tendery – byłego więźnia Auschwitz za użycie określenia „polskie obozy” wobec obozów zagłady Auschwitz i Majdanek.

Wyrok został przekazany do wykonania w RFN. Sądy w Moguncji, a następnie w Koblencji uznały, że ZDF musi przeprosić Karola Tenderę. Stanowi to obowiązek prawny co do wzajemnego uznawania i wykonywania orzeczeń między państwami członkowskimi, który jest obecnie określony w art.39 wersji przekształconej rozporządzenia Bruksela I.

ZDF wniosła skargę do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe (niemiecki SN). FTS wydał oburzające orzeczenie uznając, że ZDF nie musi przepraszać Karola Tendery, gdyż rzekomo „byłoby to sprzeczne z porządkiem publicznym wezwanego państwa członkowskiego” (art.45 ust.1 lit.a rozporządzenia, wcześniej art.34 ust.1 rozporządzenia WE).

Zdaniem autorytetów prawniczych, zarówno polskich (prof. Aurelia Nowicka) jak i niemieckich (prof. Burkhard Hess, Instytut Maxa Plancka) orzeczenie to rażąco złamało prawo unijne. Odmowa wykonania wyroku jest sprzeczna z porządkiem prawnym państw członkowskich UE.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Patria Nostra wystosowało petycję do wiceszefowej KE, Very Jourovej.

Wezwało do podjęcia niezwłocznych działań w celu zapewnienia wykonania wyroku polskiego sądu na terenie Niemiec.

Zgodnie z art. 258 TFUE, w przypadku naruszenia prawa UE przez państwo członkowskie, Komisja Europejska może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Komisja Europejska odmówiła podjęcia działań w sprawie petycji Stowarzyszenia. Patria Nostra nie godzi się z tym postanowieniem. Wzajemne uznawanie wykonalności wyroków jest jedną z fundamentalnych wartości na których zbudowany jest porządek prawny Unii Europejskiej. Istnieje ryzyko, że nieuznanie wyroku polskiego sądu w przedmiotowej sprawie może stworzyć niebezpieczny precedens
nieuznawania wyroków przez inne państwa członkowskie.

Stąd apel o wsparcie petycji złożonej do Komisji Europejskiej w sprawie niewykonywania przez Niemcy prawa UE, mimo obowiązku wzajemnego uznawania i wykonywania orzeczeń między państwami członkowskimi. Petycji ma charakter oficjalnej skargi na urzędowym formularzu KE.

Instrukcja postępowania:

Skargę można złożyć wypełniając elektroniczny formularz skargi, dostępny pod
adresem ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_pl

W tym celu pobierz wzór wypełnionej już skargi przygotowany przez Stowarzyszenie
Patria Nostra patrianostra.org.pl

Skargę można też wysłać pocztą tradycyjną na adres:

European Commission Secretary-General
B-1049 Bruksela BELGIA;

W tym celu pobierz wzór skargi przygotowany przez Stowarzyszenie Patria Nostra
patrianostra.org.pl, podaj swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania) i koniecznie podpisz się czytelnie.

Szczegóły w załączonym komunikacie oraz na stronie internetowej Patria Nostra.

Przeczytaj także:

Podziel się opinią

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Każdy obywatel RP ma prawo do wyrażania swojego zdania w granicach określonych przez prawo – niedopuszczalne więc jest znieważanie, pomawianie, nawoływanie do popełnienia przestępstwa czy ogólnie rzecz określając „hejtowanie”. Publikując komentarz wyrażasz zgodę na regulamin serwisu. 

Warte uwagi

Aktualne konkursy internetowe – gdzie ich szukać?

Konkursy internetowe to rozrywka, której oddaje się wielu ludzi na całym świecie, zarówno tych młodych jak i starszych. Zachętą to takiej formy spędzania wolnego...

Tego jeszcze nie było. Klub i pub w Olsztynie z nocnymi miejscami wypoczynkowymi

Właściciel szuka sposobu, by radzić sobie w trudnych czasach pandemii. Pub V.S 20 i Hookah Club w Olsztynie zaimplementowali coś nietypowego do swojej oferty. Od...

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie poszukuje lekarzy!

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ( woj. mazowieckie ) Poszukuje: Lekarzy do pełnienia dyżurów lub na pełny etat do O/Obserwacyjno-Zakaźnego, Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Pulmonologicznym, Szpitalnego...

Przeczytaj także: