fbpx
-0 C
Olsztyn
Thursday, 8 December, 2022
reklama

Jest areszt dla kierowcy Mustanga, który potrącił bliźniaki

WiadomościJest areszt dla kierowcy Mustanga, który potrącił bliźniaki

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 12 maja 2020 r. uwzględnił zażalenie prokuratora oraz pełnomocnika oskarżycielek posiłkowych i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Adama D. podejrzanego o spowodowanie tragicznego w skutkach wypadku drogowego w Szczytnie.

W dniu 27 kwietnia 2020 roku do Sądu Rejonowego w Szczytnie wpłynął wniosek Prokuratury Rejonowej w Szczytnie o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Adama D. podejrzanego o spowodowanie w dniu 25 kwietnia 2020 r. wypadku drogowego w terenie zabudowanym na ul. Władysława IV w Szczytnie. W wyniku tego wypadku pokrzywdzona została kobieta oraz półtoraroczne bliźnięta, przy czym jedno z dzieci zmarło w szpitalu.

Sąd Rejonowy w Szczytnie postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2020 r. nie uwzględnił wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie, natomiast zastosował wobec Adama D. środek zapobiegawczy w postaci: dozoru Policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie; a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem mu paszportu; oraz zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym.

Sąd, uzasadniając decyzję o niestosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Adama D., wskazał, że podejrzany stanowczo i w całości przyznał się do winy, nie przerzucał odpowiedzialności na inne osoby, opisał w jaki sposób dopuścił się zarzucanego mu czynu i wyraził skruchę z powodu popełnionego występku. Jednocześnie śledczy zabezpieczyli już najistotniejsze dowody w sprawie w postaci m. in. śladów na miejscu zdarzenia, jak i przesłuchania naocznych świadków wypadku.

W takiej sytuacji Sąd uznał, że materiał dowodowy sprawy przedstawiony przez prokuratora nie uzasadnia obawy, że podejrzany pozostając na wolności będzie w bezprawny sposób utrudniał toczące się postępowanie karne, a w szczególności, że będzie nakłaniał uczestników przyszłego procesu do składania fałszywych zeznań, bądź zacierał ślady.

Prokurator oraz pełnomocnik oskarżycielek posiłkowych zaskarżyli powyższe rozstrzygnięcie.
Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 12 maja 2020 r. zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zastosował wobec Adama D. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu tej decyzji zwrócił uwagę, że Adamowi, w świetle okoliczności ujawnionych w sprawie, groźba orzeczenia wobec niego surowej kary pozbawienia wolności nie ma jedynie charakteru hipotetycznego, lecz realny. To z kolei rodzi domniemanie, że podejrzany pozostając na wolności może podejmować próby bezprawnych działań destabilizujących prawidłowy tok postępowania. Sąd wskazał, że Adamowi D. zarzucono umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu jest wysoki. Skutkiem wypadku były poważne obrażenia dwójki małoletnich dzieci – bliźniąt. W dniu 4 maja 2020 r jedno dziecko na skutek odniesionych podczas wypadku obrażeń czaszkowo-mózgowych zmarło. W sprawie istotnym jest, zdaniem Sądu Odwoławczego, iż pokrzywdzeni w żadnej mierze nie przyczynili się do zaistniałego wypadku. Z uwagi na swój wiek ich bezpieczeństwo nie zależało od ich woli, lecz od bezpiecznego i rozsądnego zachowania osób trzecich. W ocenie Sądu ta okoliczność przede wszystkim różnicuje niniejszą sprawę od innych również ujętych w ramach kwalifikacji z art.177§2 kk.

Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Adama D. jest natychmiast wykonalne, to jednak nie jest ono prawomocne i przysługuje na nie zażalenie do innego, powiększonego do trzech sędziów składu Sądu Okręgowego w Olsztynie.

reklama
reklama
reklama

1 KOMENTARZ

1 Komentarz
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze