1 C
Olsztyn
środa, 8 lutego, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Kontrola NIK w olsztyńskim oddziale RZI. Jest zawiadomienie do prokuratury

WiadomościKontrola NIK w olsztyńskim oddziale RZI. Jest zawiadomienie do prokuratury

Zlecanie robót budowlanych bez zawarcia umowy, wydatkowanie znacznie wyższych kwot na inwestycje od zaplanowanych i nienależne wypłacenie wykonawcom ponad 2,5 mln zł – takie nieprawidłowości wykryła olsztyńska delegatura NIK podczas kontroli w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Olsztynie.

reklama

Jak poinformował wydział prasowy NIK w przesłanym w czwartek komunikacie, NIK powiadomiła prokuraturę o możliwości działania pracowników RZI na szkodę Skarbu Państwa.

NIK skontrolowała RZI w Olsztynie w ramach kontroli planowej dotyczącej sporządzania i realizacji „Planów inwestycji budowlanych” w resorcie obrony narodowej. „Ustalenia wskazują, że w jednostce tej nie zapewniono skutecznego i efektywnego nadzoru, który pozwoliłby zapobiec istotnym nieprawidłowościom w przygotowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych” – zaznaczono w komunikacie.

reklama

Nieprawidłowości w tym zakresie olsztyńska delegatura NIK ujawniła w 21 spośród 35 objętych kontrolą zadań. Dotyczyły one głównie inwestycji zlecanych do realizacji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i wykonywanych, na podstawie umowy resortowej zawartej z ministrem obrony narodowej, przez spółkę Sinevia w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kontrola wykazała, że w czasie przebudowy parku sprzętu technologicznego w Wierzbinach olsztyński RZI nie przestrzegał postanowień umowy resortowej. Nie dochowano bowiem obowiązku przeprowadzenia negocjacji cenowych, zawierając od razu umowę, w której wstępne wynagrodzenie określone zostało na 30 mln zł.

reklama

„Dopiero po ponad roku od zawarcia tej umowy spółka Sinevia przedłożyła ofertę, w której zaproponowała wynagrodzenie o ponad 20 mln zł wyższe od wstępnie ustalonego. Nie było ono jednak przedmiotem negocjacji ze strony RZI, lecz stanowiło jedynie podstawę do aneksowania umowy” – ujawniła NIK.

Kontrolerzy ustalili, że wzrost kosztów wynagrodzenia uzasadniany był głównie istotnym błędem w dokumentacji kosztorysowej (mógłby on zostać wychwycony, gdyby postępowano zgodnie z obowiązującymi procedurami) oraz przeprowadzonymi badaniami geologicznymi. Ich wyników Zarząd nie przedstawił jednak kontrolerom NIK, ponieważ ich nie miał.

NIK poinformował również, że aż sześć lat trwała przebudowa strzelnicy w Elblągu mająca na celu dostosowanie jej do obowiązujących wymogów. Roboty budowlane realizowane były w latach 2010-2016 w ramach dwóch zadań inwestycyjnych.

„Zostały one jednak nierzetelnie rozliczone, co doprowadziło do niegospodarności w dysponowaniu środkami publicznymi” – stwierdziła NIK.

Przeprowadzona w toku kontroli weryfikacja rozliczeń dwóch umów wykazała, że Zarząd wypłacił wykonawcy kwotę o ponad 2,5 mln zł wyższą od należnej. Dopiero kontrolerzy NIK ustalili prawidłową kwotę wynagrodzenia przysługującego wykonawcy i na tej podstawie inwestor wystąpił do spółki Sinevia z żądaniem zwrotu zawyżonej części wynagrodzenia wraz z należnymi odsetkami.

Kontrolerzy NIK ustalili też, że RZI w Olsztynie dopuścił do wykonania systemu tłumienia elektromagnetycznego w budynku biurowo-sztabowym w Elblągu bez zawarcia stosownej umowy ze spółką Sinevia. Taką umowę, określającą jej przedmiot, wysokość wynagrodzenia wykonawcy – 2,5 mln zł oraz termin realizacji zadania (31 grudnia 2018 r.) zawarto dopiero 14 stycznia 2019 r., tj. ponad miesiąc po zrealizowaniu pełnego zakresu robót budowlanych i ich odebraniu od wykonawcy (5 grudnia 2018 r.).

Inne nieprawidłowości związane były z nieprzestrzeganiem określonych przez ministra obrony narodowej zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Dotyczyło to zwłaszcza: realizacji zadań nieujętych w planach inwestycji budowlanych lub dla których nie opracowano wymaganych dokumentów, wydatkowania kwot wyższych od wartości kosztorysowych zadań inwestycyjnych określonych przy ich rozpoczęciu oraz nieterminowego rozliczenia zrealizowanych zadań.

W związku z ustaleniami kontroli, olsztyńska Delegatura NIK sformułowała dziewięć wniosków pokontrolnych, z których osiem RZI w Olsztynie już zrealizowało.

„Ostatni wniosek, dotyczący wyegzekwowania od spółki Sinevia nienależnie wypłaconej części wynagrodzenia, pozostaje w trakcie realizacji. Ponadto, do prokuratury skierowane zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na działaniu przez pracowników RZI w Olsztynie na szkodę Skarbu Państwa” – poinformował wydział prasowy NIK.

reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne