Poinformuj nas: alarm@tko.pl

reklama
wtorek, 17 Wrzesień, 2019
8 C
Olsztyn

Poinformuj nas: alarm@tko.pl

reklama

Warte uwagi

Teatr Olsztyn. „Weekend z R.” – mistrzowska farsa Robina Hawdona pełna znakomitych kreacji!

Londyn. Lata dwudzieste. Clarice i Roger to małżeństwo szczęśliwe, spełnione, odnoszące sukcesy na każdej płaszczyźnie. Rozumieją się bez słów, nie widzą świata poza sobą....

Akcja „Powrót do szkoły” z SL Computer. Olsztyński sklep komputerowy przygotował ciekawą ofertę

Zeszyt i piórnik? Pewnie, wciąż są ważne! Jeszcze więcej w kwestiach nauki zależy dziś jednak od dobrego komputera, monitora czy drukarki, które mogą się...

ALICJA – Najlepsza szkoła francuskiego w Olsztynie

Jesteśmy jedyną szkołą w Olsztynie specjalizującą się wyłącznie w nauce języka francuskiego. Uważamy, że doświadczenie to klucz do sukcesu. Wiemy co mówimy, ponieważ uczymy już...

wrzesień, 2019

27WRZ11:0020:00Noc Naukowców z EIT FoodGaleria Warmińska, ul. Tuwima 26

Pokaż więcej wydarzeń

Nowi profesorowie na UWM

reklama

Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył 27 czerwca akty nominacyjne 53 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nowych profesorów są także 2 panie profesor z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Prof. Daria Murawska ( na zdj.) pracuje w Katedrze Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Jest absolwentką Technikum Hodowlanego w Karolewie. Studia na Wydziale Zootechnicznym ART w Olsztynie ukończyła w 1990 r. W 2000 r. rozpoczęła kształcenie jako słuchaczka studiów doktoranckich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM. Na tym wydziale, w 2005 r. uzyskała stopień naukowy doktora, a w 2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego.

Od stycznia 2019 r. kieruje Katedrą Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa, w której w 2005 r. przeszła wszystkie szczeble zawodowe.

reklama

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, odbyła staże w przedsiębiorstwach (INDYKPOL S. A, „Las Olsztyn” Sp. z o. o ) oraz jednostkach naukowych (UTP w Bydgoszczy, Uniwersytecie w Czeskich Budziejowicach. Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie.

Jej dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje łącznie 164 pozycje, w tym: 58 oryginalnych prac naukowych, 106 doniesienia i referaty naukowe prezentowane na zjazdach i konferencjach naukowych i rozdziału w monografii. Według punktacji MNiSW, sumaryczna wartość punktowa jej prac wynosi ok. 1000 pkt, Impact Factor publikacji 31,315, liczba cytowani (bez autocytowań) 109, indeks Hirscha według Web of Science (CC) 7.

Główne kierunki badań prof. Murawskiej obejmują to: doskonalenie pośrednich metod oceny wartości rzeźnej drobiu, wpływ wybranych czynników na wartość rzeźną oraz efektywność odchowu drobiu, w tym na udział i rozmieszczenie składników tkankowych w ciele, a w ostatnich latach, zagadnienia związane z wpływem kapłonowania na wyniki odchowu oraz obraz histologiczny wybranych tkanek kogutów różnych ras.

Jest koordynatorem 6 przedmiotów, odpowiedzialnym za przygotowanie treści programowych oraz ich realizację. Prowadzi wykłady i ćwiczenia na kierunkach: zootechnika, bioinżynieria produkcji żywności, zwierzęta w rekreacji edukacji i terapii.

Była promotorem w zakończonym przewodzie doktorskim, recenzentem w 3 przewodach doktorskich oraz członkiem komisji w przewodzie habilitacyjnym. Aktualnie sprawuje opiekę naukową nad jednym otwartym przewodem doktorskim.

Jest członkiem, Wydziałowych Komisji ds. Nauki i ds. Współpracy z Zagranicą, Wydziałowego Zespołu ds. dobrostanu zwierząt oraz Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Była inicjatorem nawiązania porozumienia o współpracy UWM w Olsztynie z Tarleton State University (USA), które zostało podpisane w 2016 r. Jest członkiem Polish Branch of the World’s Poultry Science Association (PO WPSA).

Kierowała zadaniami w badaniach statutowych KTOiD, była wykonawcą w projekcie badawczym: „Możliwości wykorzystania metioniny jako żywieniowego czynnika kształtującego potencjał antyoksydacyjny i stymulującego funkcje systemu immunologicznego indyków”. Obecnie realizuje dwa zadania w projekcie „Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka owadów w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP”, realizowanym z programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej była kilkakrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Prof. Jadwiga Wierzbowska jest profesorem nauk rolniczych. Pracuje w Katedrze Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM. Specjalizuje się w agronomii (chemia rolna i środowiskowa) Jest absolwentką ART Olsztyn 1983. Stopień doktorski zdobyła w 1996 r., habilitację w 2007.

Praca zawodową rozpoczęła w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bartążku. Następnie została stażystką ART, potem technologiem, asystentem; adiunktem w Katedrze Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska. Od 2009 r. jest profesorem nadzwyczajnym. Jest promotorką dwóch prac doktorskich. Sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Journal of Elementology”.

W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniami nad wykorzystaniem regulatorów wzrostu w celu zwiększenia efektywności nawożenia i gospodarki mineralnej roślin uprawnych; wpływem nawożenia na plonowanie i skład chemiczny roślin oraz właściwości gleby; rolniczymi i ekologicznymi skutkami przyrodniczej utylizacji osadów ściekowych i odpadów komunalnych.

Opublikowała łącznie ok. 115 publikacji naukowych.

Prof. Wierzbowska jest członkiem Polskiego. Towarzystwa Magnezologicznego, Polskiego Towarzystwa Agronomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.

Nagrody i odznaczenia: nagrody rektora, medal srebrny „Za wieloletnia służbę” Zainteresowania:literatura, film, podróże, uprawa i pielęgnacja ogrodu, robótki ręczne.

reklama
ŹródłoUWM / KPRP
reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Co? Gdzie? Kiedy?

wrzesień, 2019

05WRZ(WRZ 5)16:30WARSZTATY BEADING I DZIEWIARSTWOMOK Olsztyn, Dąbrowszczaków 3Kategoria wydarzenia:Warsztaty

05WRZ(WRZ 5)17:00WARSZTATY: MALARSTWO SPONTANICZNEMOK Olsztyn, Dąbrowszczaków 3Kategoria wydarzenia:Warsztaty

12WRZ(WRZ 12)16:30WARSZTATY BEADING I DZIEWIARSTWOMOK Olsztyn, Dąbrowszczaków 3Kategoria wydarzenia:Warsztaty

12WRZ(WRZ 12)17:00WARSZTATY: MALARSTWO SPONTANICZNEMOK Olsztyn, Dąbrowszczaków 3Kategoria wydarzenia:Warsztaty

17WRZ(WRZ 17)19:00Kamikaze Night w Beretta Pub!Beretta Pub, Kołłątaja 22

17WRZ21:00Dżem z Elektronów w Czapli!Pijana Czapla, ul. Górna 1

18WRZ12:00Darmowe sesje TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises)Joga Centrum Olsztyn, ul. Mickiewicza 31/1

18WRZ17:00Wykład: Sztuka kobiet. Historia Aliny ŚlesińskiejBWA Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 38

18WRZ18:30Tango argentyńskie - kurs od podstawSzkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, Zytnia 71

18WRZ19:45Zajęcia jogi dla początkującychJustyna Cilulko-Dołęga - joga i rozwój

reklama

Konkurs

Warte uwagi

ALICJA – Najlepsza szkoła francuskiego w Olsztynie

Jesteśmy jedyną szkołą w Olsztynie specjalizującą się wyłącznie w nauce języka francuskiego. Uważamy, że doświadczenie to klucz do sukcesu. Wiemy co mówimy, ponieważ uczymy już...

Teatr Olsztyn. „Weekend z R.” – mistrzowska farsa Robina Hawdona pełna znakomitych kreacji!

Londyn. Lata dwudzieste. Clarice i Roger to małżeństwo szczęśliwe, spełnione, odnoszące sukcesy na każdej płaszczyźnie. Rozumieją się bez słów, nie widzą świata poza sobą....

Akcja „Powrót do szkoły” z SL Computer. Olsztyński sklep komputerowy przygotował ciekawą ofertę

Zeszyt i piórnik? Pewnie, wciąż są ważne! Jeszcze więcej w kwestiach nauki zależy dziś jednak od dobrego komputera, monitora czy drukarki, które mogą się...

RABATOL.PL

X