5 C
Olsztyn
wtorek, 21 marca, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Warmińsko-mazurskie. Ponad połowa starających się o Kartę Polaka to Ukraińcy

OlsztynWarmińsko-mazurskie. Ponad połowa starających się o Kartę Polaka to Ukraińcy

Wśród osób ubiegających się o Kartę Polaka w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim połowę stanowią Ukraińcy. Większość z tego stanowią kobiety.

Statystyki związane z Kartą Polaka

reklama

Od września ubiegłego roku przyjęto 50 wniosków w sprawie Karty Polaka. Wydano również 37 wniosków w tej sprawie. O wydanie tego dokumentu wystąpiło 30 Ukraińców. Kartę Polaka otrzymało już 19. Decyzje dotyczyły przedłużenia dokumentu, a 15 decyzji zostało wydanych po raz pierwszy. Z tego 13 kobiet uzyskało Kartę Polaka i 6 mężczyzn.

Jak podkreślają urzędnicy, aby uzyskać Kartę Polaka należy spełnić wszystkie warunki. Dotyczą one złożenia pisemnej deklaracji przynależności do Narodu Polskiego. Należy również wykazać swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, także wykazać znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów.

reklama

Ponadto należy wykazać, że jest się narodowości polskiej lub co najmniej jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej albo przedstawić zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, które potwierdzi aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

Karta Polaka

Karta Polaka jest dokumentem, który potwierdza przynależność do Narodu Polskiego. Może on być przyznany jedynie tym osobom, które nie posiadają obywatelstwa polskiego oraz nie mają zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej. Karta Polaka nie uprawnia do przekraczania granicy oraz do osiedlania się na terytorium kraju.

reklama

Karta Polaka wydawana jest na 10 lat od dnia jej przyznania lub bezterminowo dla osób, które ukończyły 65 lat.

Wniosek o wydanie Karty Polaka lub jej przedłużenie mogą zgłaszać obywatele Republiki Białorusi, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej lub osoby posiadające w tych krajach status bezpaństwowca.

Korzyści wynikające z posiadania Karty Polaka

Dzięki Karcie Polaka możliwe jest ubieganie się o prowadzenie działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy oraz do podejmowania pracy. Umożliwia również edukację w polskich uczelniach i szkołach, ułatwia dostęp do stypendiów czy korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych.

żródło: PAP

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne
Ogłoszenia