-0 C
Olsztyn
czwartek, 2 lutego, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

W Puszczy Rominckiej przygotowano schroniska dla nietoperzy

WiadomościW Puszczy Rominckiej przygotowano schroniska dla nietoperzy

Kilkadziesiąt miejsc zimowania dla hibernujących nietoperzy przygotowali pracownicy Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (woj. warmińsko-mazurskie). W tym celu wyremontowano stare piwniczki i poniemieckie schrony z czasów II wojny światowej.

reklama

Jak poinformował we wtorek dyrektor Parku Jaromir Krajewski, na terenie Puszczy Rominckiej i w jej okolicach przeprowadzono kompleksowy remont 36 obiektów, adaptując je na miejsca hibernacji nietoperzy. Są to głównie przedwojenne piwniczki i ziemianki pozostałe po nieistniejących już gospodarstwach.

„Przed wojną Puszcza Romincka zajmowała znacznie mniejszy obszar niż obecnie. Las wszedł na miejsca, gdzie kiedyś były wsie. Domy zostały zniszczone, ale piwniczki zachowały się w różnym stanie” – wyjaśnił.

reklama

Prace remontowe polegały na wymianie lub wstawieniu drzwi, okryw piwnicznych okienek i innych niezbędnych naprawach. Aby zapewnić nietoperzom dogodne kryjówki, w których będą mogły spędzić zimę, na stropie i ścianach umieszczono cegły dziurawki i deski.

Warmińsko-mazurskie. Blisko 8,8 mln zł za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione

Na potrzeby nietoperzy przystosowano też pięć schronów przeciwlotniczych pozostałych po dawnej kwaterze głównej dowódcy Luftwaffe Hermanna Goeringa w lesie Kumiecie koło Gołdapi.

reklama

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej już od 20 lat zajmuje się czynną ochroną nietoperzy. Systematycznie przystosowuje różne obiekty na zimowiska dla tych chronionych ssaków i monitoruje efekty swoich działań.

„Wyniki są wręcz rewelacyjne, bo nietoperze bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych przez nas obiektów. Co roku mamy nowy rekord, jeśli chodzi o liczbę hibernujących osobników i zróżnicowanie gatunkowe” – powiedział Krajewski.

Liczebność zimujących nietoperzy systematycznie rośnie. Jeszcze w 2005 r. zinwentaryzowano jedynie 45 osobników, trzy lata później było ich 132, a w 2021 r. zimowało już 708 sztuk.

Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w lutym 2022 r. naliczono 803 osobniki, wśród których najwięcej było mopków zachodnich. Stwierdzono też obecność mroczka pozłocistego, nocka Brandta i nocka wąsatka, nocka rudego, nocka Natterera i gacka brunatnego.

Odpowie za zlecenie wycinki drzew na terenie chronionym Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Tegoroczne prace zostały sfinansowane z tzw. funduszy norweskich i budżetu państwa. W przyszłym roku – w ramach tego samego projektu pn. „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków na cennych przyrodniczo obszarach Mazur wschodnich” – zostanie m.in. rozwieszonych 85 skrzynek na letnie schronienia dla nietoperzy.

Zimą nietoperze chronią się w kryjówkach i zapadają w stan hibernacji. Wybierają zwykle różnego rodzaju podziemia. Musi tam panować wysoka wilgotność oraz stabilna, niska temperatura, która nie spada jednak poniżej zera stopni Celsjusza.

Nietoperze są objęte w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Prawo zakazuje ich płoszenia, przetrzymywania, zabijania oraz niszczenia siedlisk i kryjówek.

źródło: PAP

reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne

Odpowie za zlecenie wycinki drzew na terenie chronionym Krainy Wielkich Jezior Mazurskich