-3 C
Olsztyn
niedziela, 5 lutego, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Zmiana na podium rankingu olsztyńskich liceów i techników

OlsztynZmiana na podium rankingu olsztyńskich liceów i techników

Najlepsze olsztyńskie liceum i technikum znalazły się w pierwszej setce ogólnopolskiego zestawienia.

reklama

Na portalu WaszaEdukacja.pl pojawił się ranking najlepszych liceów i techników w 2022 roku. W zestawieniu uwzględniono szkoły publiczne i niepubliczne, łącznie 1812 liceów i 1520 techników.

W pierwszej części wzięto pod uwagę szkoły z całego kraju, w drugiej – z osiemnastu miast wojewódzkich. Zwracano uwagę na wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), a w przypadku techników także wyniki z egzaminów zawodowych.

Szerszy zakres oceny szkół

reklama

Portal WaszaEdukacja.pl w swoim rankingu przedstawia dane pozyskane z OKE, CKE, MEiN i innych placówek oświatowych. Zakres oceny szkół jest szerszy niż opublikowany w styczniu ranking „Perspektyw”, ponieważ poza wynikami matur i olimpiad przedmiotowych uwzględnia wskaźniki EWD.

Maksymalnie można było dostać sto punktów.

reklama

Autorzy przekonują, że różnorodność zastosowanych kryteriów ułatwi sprawdzenie, które placówki dobrze przygotują swoich uczniów do dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej.

Wśród najlepszych różnice są niewielkie

W Olsztynie 14 liceów spełniło wymogi regulaminu.

W tym roku najlepszą szkołą w Olsztynie okazało się XII Liceum im. Marii i Georga Dietrichów (tzw. „Akademik”), uzyskując 63,893 pkt. W zeszłym roku szkoła otrzymała 58,529 pkt i uplasowała się na drugim miejscu za II Liceum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, które wtedy otrzymało 60,8 pkt, a aktualnie zebrało 61,479 pkt i jest na drugiej pozycji. Ostatnie miejsce na podium, tak jak w zeszłym roku, zajmuje I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza z 60,064 pkt (w 2021 roku – 57,764 pkt).

W poniedziałek po feriach do nauki wracają uczniowie z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

Sukces ogólnopolski

Wszystkie te szkoły znalazły się w rankingu wysoko: XII Liceum na miejscu 81., II Liceum na 117., a I Liceum Ogólnokształcące na 149. W ogólnopolskim zestawieniu „Perspektyw” w pierwszej setce, na miejscu 55., znalazło się XII Liceum im. Marii i Georga Dietrichów.

Warto też zwrócić uwagę, że na podium różnice są niewielkie, poza nim łatwiej je zauważyć, a każda z wymienionych szkół w tym roku uzyskała więcej punktów niż w poprzednim.

Pozostałe olsztyńskie licea uzyskały:

– IV Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie: 54,534 pkt, 375. miejsce;

– Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna: 53,921 pkt, 419. miejsce;

– XIII Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny: 52,506 pkt, 523. miejsce;

Rodzice postanowili zrealizować remont w szkole. Zorganizowali zbiórkę w internecie

W kategorii techników wygrywa numer siedem

Wymogi regulaminu spełniło 10 olsztyńskich techników. Brano pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, egzaminów zawodowych, wskaźniki EWD i osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych.

Najwięcej w Olsztynie, bo 53,65 pkt, otrzymało Technikum nr 7, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych. W zeszłym roku było to 50,33 pkt.

Warto zaznaczyć, że ta szkoła wygrywa w zestawieniu od 2017 roku, tylko jeden raz, w 2019 roku, wyprzedziło ją Technikum nr 8.

Technikum nr 7 w pierwszej setce

W zestawienie ogólnopolskim Technikum nr 7 zajęło 83. miejsce (w poprzednim roku – 81.), a w rankingu „Perspektyw” – 91. Przy tym „Perspektywy” uznały je za najlepsze technikum w całym województwie warmińsko-mazurskim.

Według portalu WaszaEdukacja.pl drugie miejsce w rankingu szkół olsztyńskich zajęło Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9 z 51,477 pkt (w rankingu ogólnopolskim – 169. miejsce), a trzecie Technikum nr 2 z 46,337 pkt (w zastawieniu ogólnopolskim – 546. miejsce).

Pozostałe olsztyńskie technika:

– Technikum nr 6: 45,862 pkt, 605. miejsce;

reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne

W poniedziałek po feriach do nauki wracają uczniowie z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego