12 C
Olsztyn
niedziela, 25 września, 2022
reklama

Wielu pracowników UWM było zażenowanych. Dziekan odchodzi w atmosferze skandalu

OlsztynWielu pracowników UWM było zażenowanych. Dziekan odchodzi w atmosferze skandalu
Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM, potwierdził, że 25 lutego złożył rezygnację z funkcji dziekana Wydziału Humanistycznego. Jako powód tej decyzji w rozmowie z miesięcznikiem „Debata” podał „sytuację ze swoją książką”, która była dla niego zbyt obciążająca zdrowotnie i psychicznie.

reklama

Nowym dziekanem Wydziału Humanistycznego UWM został prof. dr hab. Mariusz Rutkowski.

Wybrano też p.o. dziekana – I zastępcę dziekana dr. hab. Krzysztofa Łożyńskiego.

reklama

Dr hab. Andrzej Szmyt został zapytany, czy uczelnia wszczęła postępowanie dyscyplinarne w związku z wprowadzeniem przez niego w błąd Rady Wydziału i Senatu UWM w kwestii jego książki profesorskiej, jednak naukowiec uchylił się od odpowiedzi, twierdząc, że nie jest do niej upoważniony.

Rektor Jerzy Przyborowski nie wypowiedział się jeszcze w tej sprawie.

Co to za skandal?

reklama

Cała sprawa zaczęła się w listopadzie 2020 roku. To właśnie wtedy redaktor i demaskator plagiatorów w polskiej nauce, dr hab. Marek Wroński, na łamach „Forum Akademickiego” zarzucił dr. hab. Szmytowi, że do swojego wniosku o uzyskanie tytułu profesora zwyczajnego „belwederskiego” dołączył tzw. książkę profesorską, która stanowiła autoplagiat. Obszerne fragmenty habilitacji miały zostać sparafrazowane, część z nich przepisana dosłownie, z bibliografią. Treści miały zostać przeniesione z monografii habilitacyjnej do książki profesorskiej. Żaden z recenzentów nie zwrócił na to uwagi.

Rektor i Senat UWM zignorowali ujawnione informacje i prawie jednogłośnie zatwierdzili wniosek profesorski dr. hab. Szmyta, prof. UWM. Redaktor Wroński uważa to za jawny i poważny konflikt interesów.

Na jego tekst zareagowała dopiero Centralna Komisja, która poleciła sprawdzić ponownie sytuację.

Próba zabójstwa przez podpalenie przy ul. Poprzecznej w Olsztynie

Ponadto we wrześniu 2020 roku dr hab. Andrzej Szmyt został powołany na dziekana na trzecią kadencję. Zarówno tradycja uniwersytecka, jak i Ustawa Gowina, przewidują dwie kadencje na tym stanowisku, jednak w tym przypadku zmieniono tę zasadę. Jest jeszcze dodatkowe ograniczenie wynikające z wieku (dziekanem nie może zostać wybrana osoba powyżej 67 roku życia), ale ponieważ Szmyt kończył je w listopadzie, rektor Jerzy Przyborowski nie złamał prawa. Mimo tego wielu pracowników UWM było nieco zażenowanych, gdyż tak ważną dla uczelni funkcję powierzono osobie, wobec której istnieje podejrzenie autoplagiatu.

Tysiące wniosków awansowych

W tym samym tekście redaktor Wroński przypomina, że do końca kwietnia 2019 roku do Biura Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wpłynęły tysiące wniosków w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego i profesorskiego.

Przyczyną tej lawiny była zmiana prawa. Od 1 maja do 30 września 2019 roku możliwość składania wniosków do CK została zawieszona. Miało to związek z rozpoczęciem od 1 czerwca 2019 roku funkcjonowania Rady Doskonałości Naukowej (RDN). Od października 2019 roku wnioski awansowe podlegają nowym przepisom – jednym z nich jest wymóg losowania recenzentów. Dlatego też wielu naukowców, którzy planowali habilitację lub profesurę belwederską, zdecydowało się akurat w tym momencie złożyć wniosek.

Nowy dziekan Wydziału Humanistycznego UWM

W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji dziekana Wydziału Humanistycznego UWM przez dr. hab. Andrzeja Szmyta, Rada Dziekańska wydziału rekomendowała na to stanowisko dwie osoby: prof. dr. hab. Mariusza Rutkowskiego i dr hab. Irenę Makarczyk.

Kierująca BMW 23-letka złapała pobocze. Roczne dziecko miało więcej szczęścia niż matka

W środę 30 marca na stronie internetowej uczelni uwm.edu.pl ukazał się komunikat, że rektor Jerzy Przyborowski nominował na to stanowisko prof. dr. hab. Mariusza Rutkowskiego, językoznawcę i dyrektora Instytutu Językoznawstwa.

Profesor Rutkowski nominację odebrał 29 marca.

Kim jest nowy dziekan Wydziału Humanistycznego UWM?

Prof. dr hab. Mariusz Rutkowski jest absolwentem olsztyńskiej polonistyki (1995). W 2000 roku na Wydziale Humanistycznym UWM otrzymał stopień doktora, a w 2008 roku w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie uzyskał habilitację.

Prof. Mariusz Rutkowski to znany specjalista z zakresu onomastyki i współczesnego dyskursu publicznego. Przede wszystkim interesuje go teoria i funkcjonowanie nazw własnych. Ma na koncie 6 książek i ponad 120 artykułów naukowych. Wśród najważniejszych wymieniane są: „Rozmowa urzędowa. Analiza konwersacyjno-dyskursywna” (Warszawa 2015), „Onomastyczna analiza dyskursu” (Kraków 2020), „Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii” (Olsztyn 2007) i „Słownik metafor i konotacji nazw własnych” (Olsztyn 2012).

Od 2019 roku prof. Rutkowski jest przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwa i dyrektorem Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UWM.

Od stycznia 2022 roku kieruje Zespołem Ortograficzno-Onomastycznym Rady Języka Polskiego. To jeden z większych zespołów problemowych, wchodzących w skład Rady Języka Polskiego, zajmujący się szczegółowymi zagadnieniami dotyczącymi użycia języka polskiego. To on podejmuje decyzje w kwestii poprawnego zapisu i odmiany wyrazów pospolitych i nazw własnych, opiniuje imiona i nazwiska na wniosek pracowników urzędów stanu cywilnego, rozstrzyga wątpliwości ortograficzne i interpunkcyjne, ale także pomaga instytucjom i organizacjom w kwestiach związanych z ortografią, interpunkcją i onomastyką.

źródło: Debata

reklama
reklama
reklama
reklama

2 KOMENTARZY

2 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama
reklama
×