16 C
Olsztyn
sobota, 25 maja, 2024
reklama

Wielu pracowników UWM było zażenowanych. Dziekan odchodzi w atmosferze skandalu

OlsztynWielu pracowników UWM było zażenowanych. Dziekan odchodzi w atmosferze skandalu

Dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM, potwierdził, że 25 lutego złożył rezygnację z funkcji dziekana Wydziału Humanistycznego. Jako powód tej decyzji w rozmowie z miesięcznikiem “Debata” podał „sytuację ze swoją książką”, która była dla niego zbyt obciążająca zdrowotnie i psychicznie.

reklama

Nowym dziekanem Wydziału Humanistycznego UWM został prof. dr hab. Mariusz Rutkowski.

Wybrano też p.o. dziekana – I zastępcę dziekana dr. hab. Krzysztofa Łożyńskiego.

reklama

Dr hab. Andrzej Szmyt został zapytany, czy uczelnia wszczęła postępowanie dyscyplinarne w związku z wprowadzeniem przez niego w błąd Rady Wydziału i Senatu UWM w kwestii jego książki profesorskiej, jednak naukowiec uchylił się od odpowiedzi, twierdząc, że nie jest do niej upoważniony.

Rektor Jerzy Przyborowski nie wypowiedział się jeszcze w tej sprawie.

Co to za skandal?

Cała sprawa zaczęła się w listopadzie 2020 roku. To właśnie wtedy redaktor i demaskator plagiatorów w polskiej nauce, dr hab. Marek Wroński, na łamach „Forum Akademickiego” zarzucił dr. hab. Szmytowi, że do swojego wniosku o uzyskanie tytułu profesora zwyczajnego „belwederskiego” dołączył tzw. książkę profesorską, która stanowiła autoplagiat. Obszerne fragmenty habilitacji miały zostać sparafrazowane, część z nich przepisana dosłownie, z bibliografią. Treści miały zostać przeniesione z monografii habilitacyjnej do książki profesorskiej. Żaden z recenzentów nie zwrócił na to uwagi.

reklama

Rektor i Senat UWM zignorowali ujawnione informacje i prawie jednogłośnie zatwierdzili wniosek profesorski dr. hab. Szmyta, prof. UWM. Redaktor Wroński uważa to za jawny i poważny konflikt interesów.

Na jego tekst zareagowała dopiero Centralna Komisja, która poleciła sprawdzić ponownie sytuację.

Ponadto we wrześniu 2020 roku dr hab. Andrzej Szmyt został powołany na dziekana na trzecią kadencję. Zarówno tradycja uniwersytecka, jak i Ustawa Gowina, przewidują dwie kadencje na tym stanowisku, jednak w tym przypadku zmieniono tę zasadę. Jest jeszcze dodatkowe ograniczenie wynikające z wieku (dziekanem nie może zostać wybrana osoba powyżej 67 roku życia), ale ponieważ Szmyt kończył je w listopadzie, rektor Jerzy Przyborowski nie złamał prawa. Mimo tego wielu pracowników UWM było nieco zażenowanych, gdyż tak ważną dla uczelni funkcję powierzono osobie, wobec której istnieje podejrzenie autoplagiatu.

Tysiące wniosków awansowych

W tym samym tekście redaktor Wroński przypomina, że do końca kwietnia 2019 roku do Biura Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wpłynęły tysiące wniosków w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego i profesorskiego.

Przyczyną tej lawiny była zmiana prawa. Od 1 maja do 30 września 2019 roku możliwość składania wniosków do CK została zawieszona. Miało to związek z rozpoczęciem od 1 czerwca 2019 roku funkcjonowania Rady Doskonałości Naukowej (RDN). Od października 2019 roku wnioski awansowe podlegają nowym przepisom – jednym z nich jest wymóg losowania recenzentów. Dlatego też wielu naukowców, którzy planowali habilitację lub profesurę belwederską, zdecydowało się akurat w tym momencie złożyć wniosek.

Nowy dziekan Wydziału Humanistycznego UWM

W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji dziekana Wydziału Humanistycznego UWM przez dr. hab. Andrzeja Szmyta, Rada Dziekańska wydziału rekomendowała na to stanowisko dwie osoby: prof. dr. hab. Mariusza Rutkowskiego i dr hab. Irenę Makarczyk.

W środę 30 marca na stronie internetowej uczelni uwm.edu.pl ukazał się komunikat, że rektor Jerzy Przyborowski nominował na to stanowisko prof. dr. hab. Mariusza Rutkowskiego, językoznawcę i dyrektora Instytutu Językoznawstwa.

Profesor Rutkowski nominację odebrał 29 marca.

Kim jest nowy dziekan Wydziału Humanistycznego UWM?

Prof. dr hab. Mariusz Rutkowski jest absolwentem olsztyńskiej polonistyki (1995). W 2000 roku na Wydziale Humanistycznym UWM otrzymał stopień doktora, a w 2008 roku w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie uzyskał habilitację.

Prof. Mariusz Rutkowski to znany specjalista z zakresu onomastyki i współczesnego dyskursu publicznego. Przede wszystkim interesuje go teoria i funkcjonowanie nazw własnych. Ma na koncie 6 książek i ponad 120 artykułów naukowych. Wśród najważniejszych wymieniane są: „Rozmowa urzędowa. Analiza konwersacyjno-dyskursywna” (Warszawa 2015), „Onomastyczna analiza dyskursu” (Kraków 2020), „Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii” (Olsztyn 2007) i „Słownik metafor i konotacji nazw własnych” (Olsztyn 2012).

Od 2019 roku prof. Rutkowski jest przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwa i dyrektorem Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UWM.

Od stycznia 2022 roku kieruje Zespołem Ortograficzno-Onomastycznym Rady Języka Polskiego. To jeden z większych zespołów problemowych, wchodzących w skład Rady Języka Polskiego, zajmujący się szczegółowymi zagadnieniami dotyczącymi użycia języka polskiego. To on podejmuje decyzje w kwestii poprawnego zapisu i odmiany wyrazów pospolitych i nazw własnych, opiniuje imiona i nazwiska na wniosek pracowników urzędów stanu cywilnego, rozstrzyga wątpliwości ortograficzne i interpunkcyjne, ale także pomaga instytucjom i organizacjom w kwestiach związanych z ortografią, interpunkcją i onomastyką.

źródło: Debata

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama

2 KOMENTARZY

2 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
babcia
6 kwietnia 2022 09:24

Przynajmniej pod względem ilości skandali i plagiatów olsztyński uniwersytet wiejsko-miejski przoduje w Polsce.

Inżynier
6 kwietnia 2022 14:34

Wg mnie te tytuły, stopnie doktorskie, profesorskie w zakresie nauk humanistycznych w tym filologii, są nic albo niewiele warte, to tylko bicie piany, pisanie o rzeczach nikomu do życia niepotrzebnych, pisanych po to, żeby zrobić tzw. “karierę” na uczelni. Szkoda papieru. Potem mamy sytuację jak opisana. Dziękuję za uwagę.

Polecane
Ogłoszenia