16 C
Olsztyn
sobota, 25 maja, 2024
reklama

Rada Miasta zgodziła się na budowę bloku przy Parku Centralnym bez zgody straży pożarnej?

WiadomościRada Miasta zgodziła się na budowę bloku przy Parku Centralnym bez zgody...

Deweloper złożył trzy wnioski o budowę bloku przy Parku Centralnym w Olsztynie. Rada Miasta ostatecznie zaakceptowała projekt.

reklama

Deweloper Arbet trzykrotnie próbował wybudować blok przy ul. E. Plater w Olsztynie. Dwa razy wniosek został odrzucony. Trzecie podejście zakończyło się powodzeniem i zgoda na budowę została wydana.

W międzyczasie pojawiło się wiele głosów sprzeciwu nie tylko ze strony mieszkańców, ale i niektórych radnych. Projekt został zaakceptowany mimo protestów.

reklama

Opinia na temat budowy bloku

Otrzymaliśmy treści opinii wydanych w związku z wnioskiem o budowę bloku w Parku Centralnym. Poprzednie projekty nie zostały przyjęte ze względu na to, że należało wprowadzić zmiany. Jak było tym razem?

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna wystawiła swoją opinię na posiedzeniu, które odbyło się 1 lipca 2021 roku.

We wniosku złożonym przez dewelopera potwierdzono tezy zawarte w wniosku Inwestora o niezgodności treści wniosku z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Olsztyn – Park Centralny /Uchwała Nr XXX/371/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 sierpnia 2008 roku/.

reklama

Niezgodności te dotyczyły:

 • zamiany funkcji terenu z usługowej na mieszkaniową
 • zasad kształtowania zabudowy w zakresie nieznacznego przekroczenia wysokości zabudowy
  w odniesieniu do rzędnej gzymsu koronującego przy zachowaniu dopuszczalnej w planie
  liczby kondygnacji oraz zmiany kształtu i pokrycia dachu przez zaprojektowanie dachów
  płaskich z wycofaną ostatnią kondygnacją budynku
 • zasad zagospodarowania terenu w zakresie niewielkiego przekroczenia i korekty
  obowiązujących w planie linii zabudowy.

– Wymienione wyżej sprzeczności z planem zagospodarowania nie podważają jednak zgodności projektowanej inwestycji z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju miasta Olsztyna zarówno w zakresie lokalizacji nowych inwestycji na obszarze ścisłego CENTRUM jak i przyjętych wskaźników, ogólnych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu oraz obsługi infrastruktury – czytamy w opinii.

Wydana opinia była pozytywna z powodu kilku poprawek w projekcie, których wymagano przy poprzednim odrzuceniu wniosku.

– Przedstawiona koncepcja architektoniczna i przyjęte zasady zagospodarowania terenu w
nieznacznym stopniu przekraczają część rygorów narzuconych planem /korekta linii zabudowy i wysokość gzymsu koronującego/. Zasadnicze odstępstwo dotyczy rezygnacji z dachu wysokiego i zastąpienie go wycofaną ostatnią kondygnacją budynku dachem płaskim. W ocenie Komisji takie rozwiązanie „optycznie” obniży wysokość całości projektowanej zabudowy. Dodatkowym walorami tej propozycji architektonicznej są: rozczłonkowanie zabudowy na dwa mniejsze obiekty z wewnętrznym patio, oraz „kaskadowe” formowanie zabudowy zmniejszające wrażenie pojedynczego, masywnego bloku od strony „Parku Centralnego” – napisano w uzasadnieniu opinii.

Co z negatywną opinią straży pożarnej?

Warmińsko-Mazurski Komendant Straży Pożarnej wystawił negatywną opinię w związku z budową bloku w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, które dotyczyły głównie dostępu do wody w celach przeciwpożarowych oraz zapewnienia odpowiedniego dojazdu dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Wspomniane utrudnienia spowodowane są rosnącymi w pobliżu pięcioma drzewami, które nie są przeznaczone do wycinki.

Pracownia projektowa, która zajęła się opracowaniem najnowszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej odniosła się do tej negatywnej opinii w piśmie skierowanym do Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza.

Podkreślono tam, że zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych to warunek spełniony, jednak brak drogi pożarowej w tamtym momencie spełniony zostać nie mógł.

Zawarto tam informację o tym, że dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przez Radę Miasta zostaną podjęte działania związane z propozycją zamiennych rozwiązań w sprawie drogi pożarowej, przy czym będzie brał udział rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po uzyskaniu pozytywnej opinii od Rady Miasta i ekspertyzie przeprowadzonej przez rzeczoznawcę miał ponownie zostać złożony wniosek do Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na posiedzeniu Rady Miasta z 25 sierpnia 2021 roku pozytywnie rozpatrzono wniosek dewelopera.

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama

7 KOMENTARZY

7 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Km111
10 września 2021 13:25

Prezydent i świta dostana jakąś bombonierkę, deweloper wybuduje, ludzie kupią mieszkania, a brak zgody straży pożarnej spowoduje “jedynie” brak otrzymania zgody na użytkowanie budynku… Można iść wtedy do sądu i latami walczyć o to co jest niby oczywiste. Polskie prawo sprzyja oszustom. Urzędnicy miejscy powiedzą, że nie wiedzieli, że oni tylko wydali opinię i nie wiedzą jakie są jej dalekosiężne skutki i nie odpowiedzą za to nigdy. Chory kraj

Jargeb
10 września 2021 09:48

Brak jasnego planu zagospodarowania + prezydent z wykształcenia budowlaniec + znajome, lokalne firmy budowlane. Nadal nie łączycie kropek? Przecież smród ciągnie się jeszcze od budowy Galerii.

Polecane
Ogłoszenia