fbpx
7 C
Olsztyn
wtorek, 21 września, 2021
reklama

Kim jest komornik?

reklama

Długi są efektem naszej niekonsekwencji w regularnym spłacaniu pożyczki, kredytu lub zakupu na raty. Kiedy nasza wypłacalność stanie przed znakiem zapytania należy szybko działać by nie pogorszyć sprawy. W sytuacji kiedy wierzyciel lub firma windykacyjna nie jest w stanie wyegzekwować spłatę od dłużnika, wówczas sprawa trafia do sądu, po to by została rozstrzygnięta na drodze postępowania komorniczego. Wówczas egzekucją zajmuje się komornik sądowy. 

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działając przy sądzie rejonowym zajmuje się dokonywaniem rozstrzygnięć o charakterze cywilnym na drodze egzekucji. Do obowiązków komornika należą także czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów takie jak przeprowadzanie spisu inwentarza oraz sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub wydaniem orzeczenia. Komornik może wykonywać swoje czynności w dni robocze i w soboty w godzinach 7-21. W innych sytuacjach musi uzyskać zgodę prezesa sądu rejonowego.

Do zadań komornika należy prowadzenie egzekucji sądowej polegającej na ściągnięciu należności z majątku dłużnika i przekazaniu ich wierzycielowi. W ramach tego postępowania komornik działając w oparciu o środki przymusu egzekucyjnego egzekwuje należna kwotę. Wówczas aby nie przysporzyć sobie większych kłopotów należy spłacić komornika.

Co należy do kompetencji komornika?

Uprawnienia komornicze i ich zakres: 

  • licytacje komornicze
  • wcielanie w życie orzeczeń sądu w sprawach o roszczenia pieniężne jak i niepieniężne oraz ich zabezpieczenie
  • poszukiwanie majątku innych źródeł dochodu dłużnika na polecenie wierzyciela
  • doręczanie dłużnikowi korespondencji sądowej w celu informowania o prowadzonych działaniach
  • prowadzenie nadzoru nad publicznymi licytacjami
  • sporządzanie spisu inwentarza po spadkodawcy
  • zabezpieczanie spadku
reklama

W sytuacji, w której działania podejmowane podczas prowadzenia egzekucji i próby ściągnięcia długu nie przynoszą rezultatów komornicy mogą sięgnąć po inne środki. Kiedy dojdzie do agresji i oporu ze strony dłużnika, które uniemożliwiają mu egzekucję i wykonywanie czynności, wówczas komornik sądowy ma pełne prawo wezwać policję, aby zapewnić  bezpieczeństwo zarówno sobie jak i innym uczestnikom egzekucji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli osoba, u której został zaciągnięty dług chce odzyskać swoje pieniądze, by skorzystać z usług komornika powinna złożyć wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego. Tego typu wniosek należy złożyć komornikowi przy sądzie rejonowym rewiru, na którego terenie mieszka dłużnik (art 8 ust5 ustawy o komornikach sądowych). Dokument powinien zawierać takie dane jak imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, pesel oraz kwotę zadłużenia wraz z rodzajem jego egzekucji.

Egzekucje mogą być prowadzone z rachunków bankowych, emerytur, wynagrodzenia za pracę, praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości, które zostają spieniężane w oparciu o licytację komorniczą. Rozłożenie długu u komornika sądowego jest możliwe jednakże taką dyspozycję należy kierować do wierzyciela, który jest decydentem postepowania.

Artykuł napisany po konsultacji z komornik Olsztyn.

reklama
reklama

Polecane

0 Komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama