29 C
Olsztyn
wtorek, 16 lipca, 2024
reklama

Nieuczciwe praktyki prowadzone przez firmy pożyczkowe. Posłowie podejmują inicjatywę

WiadomościNieuczciwe praktyki prowadzone przez firmy pożyczkowe. Posłowie podejmują inicjatywę

W piątek odbyła się konferencja, w której udział wzięli: posłowie Iwona Arent i Jerzy Małecki, a także mecenas Lech Obara z Centrum Praw Wykluczonych Stowarzyszenia Patria Nostra. Konferencję poświęcono nieuczciwym praktykom prowadzonym przez firmy pożyczkowe.

reklama

Podczas konferencji zrelacjonowane zostały prace nad dotyczącymi małych gospodarstw rolnych zmianami legislacyjnymi, które z inicjatywy organizatorów konferencji toczą się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwie Sprawiedliwości.

Rolnik stanie się konsumentem?

Jako pierwsza głos zabrała poseł Iwona Arent. Przypomniała o poprzedniej konferencji związanej z tematem tzw. lichwy. Zapowiedziała, że zamierza w tej sprawie walczyć.

reklama

– Chcemy się podzielić z Państwem dobrą informacją. Na ostatniej konferencji obiecaliśmy, że będziemy chcieli zainteresować ministra rolnictwa sprawą małych gospodarstw rolnych – żeby rolnicy nie byli traktowani jak przedsiębiorcy, tylko jak konsumenci, bo to jest największy problem – przyznała poseł Iwona Arent.

Poseł Iwona Arent wraz z innymi osobami zajmującymi się tą sprawą chcą, aby rolnicy byli chronieni systemowo, a nie indywidualnie.

– W ramach Polskiego Ładu będzie przygotowywany Program Rolny. Wraz z ministrem rolnictwa ustaliliśmy, że do współpracy w zakresie zmian systemowych będziemy musieli zainteresować również Ministerstwo Sprawiedliwości – chodzi o zmianę Ustawy Kodeks cywilny – powiedziała poseł Arent.

reklama

Poseł Iwona Arent zapowiedziała, że do końca ma zamiar walczyć, by ta ustawa weszła w życie.

Następnie głos zabrał poseł Jerzy Małecki, który poinformował, że Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło wstępne prace nad problemem, którego dotyczyła konferencja.

– Umówiliśmy się na kolejne rozmowy o tym, żeby objąć ochroną rolników, zwłaszcza tych najmniejszych, którzy są niestety bardzo często wykorzystywani przez firmy, które mają i prawników, i wiedzę, w jaki sposób pozyskać ziemię od rolników – przyznał poseł Małecki.

Ustawa obejmie rolników wstecz

Wspomniane przez poseł Iwonę Arent kwestie szerzej wytłumaczył mecenas Lech Obara.

– My po rozmowach z ministrem, ze służbami prawnymi przedstawiliśmy już najprostszy sposób rozwiązania najistotniejszego problemu. Otóż wystarczy tylko jeden przepis w Ustawie Kodeks cywilny, który mówi kto jest konsumentem. Drugi problem: co to jest małe gospodarstwo rolne? – powiedział mecenas Lech Obara.

Następnie mecenas Obara obszernie opisał system, jaki chciałby, aby funkcjonował w związku z traktowaniem rolnika jako konsumenta, a nie przedsiębiorcy, co dawałoby mu więcej możliwości obrony w przypadku np. przywłaszczenia.

– Przykładem uprzywilejowania konsumenta, z którego nie może korzystać przedsiębiorca jest chociażby brak możliwości skutecznego zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego – podmiotu, który może inicjować postępowania sądowe na rzecz poszkodowanego przez instytucję finansową konsumenta lub przedstawiać w sprawie już zainicjowanej przez konsumenta swój „istotny pogląd”. Potraktowanie małego rolnika jak konsumenta pozwoliłoby, także kształtować jego ochronę z uwzględnieniem dorobku orzecznictwa TSUE i polskich sądów. W sprawach konsumenckich, zgodnie z niedawnymi orzeczeniami TSUE weksel nie może stanowić wyłącznej podstawy dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorcę, a sąd ma obowiązek kontroli treści stosunku podstawowego także bez zarzutu konsumenta. W sprawach, w których pozwanym jest konsument, sąd ma obowiązek badania z urzędu postanowień umowy, która stanowiła podstawę wydania weksla. W przypadku przedsiębiorców, tj. także rolników, powyższe nie ma miejsca, a sąd bada jedynie formalną stronę weksla, wydając nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym – czytamy we fragmencie interpelacji skierowanej do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, gdzie takich przykładów jest jeszcze więcej.

Jak zaznaczył później poseł Jerzy Małecki, te postanowienia związane są z Polskim Ładem i zmianami w Kodeksie rolnym. Powiedział, że działania związane z ochroną rolników idą w dobrym kierunku.

Następnie głos zabrała poseł Iwona Arent, która poinformowała o odpowiedzi ministra rolnictwa na złożoną interpelację. – Wiem, że ta ustawa wejdzie w życie. Z każdej strony mamy zielone światło. Będzie nam zależało również na tym, by ustawa obejmowała też rolników wstecz – dodała.

Interpelację oraz odpowiedź ministra rolnictwa można przeczytać tutaj: Interpelacja nr 25027 w sprawie uznania rolników prowadzących niewielkie, rodzinne gospodarstwa rolne za konsumentów.

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane