fbpx
-0 C
Olsztyn
wtorek, 29 listopada, 2022
reklama

Nieuczciwe praktyki prowadzone przez firmy pożyczkowe. Posłowie podejmują inicjatywę

WiadomościNieuczciwe praktyki prowadzone przez firmy pożyczkowe. Posłowie podejmują inicjatywę

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

W piątek odbyła się konferencja, w której udział wzięli: posłowie Iwona Arent i Jerzy Małecki, a także mecenas Lech Obara z Centrum Praw Wykluczonych Stowarzyszenia Patria Nostra. Konferencję poświęcono nieuczciwym praktykom prowadzonym przez firmy pożyczkowe.

Podczas konferencji zrelacjonowane zostały prace nad dotyczącymi małych gospodarstw rolnych zmianami legislacyjnymi, które z inicjatywy organizatorów konferencji toczą się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwie Sprawiedliwości.

Rolnik stanie się konsumentem?

Jako pierwsza głos zabrała poseł Iwona Arent. Przypomniała o poprzedniej konferencji związanej z tematem tzw. lichwy. Zapowiedziała, że zamierza w tej sprawie walczyć.

– Chcemy się podzielić z Państwem dobrą informacją. Na ostatniej konferencji obiecaliśmy, że będziemy chcieli zainteresować ministra rolnictwa sprawą małych gospodarstw rolnych – żeby rolnicy nie byli traktowani jak przedsiębiorcy, tylko jak konsumenci, bo to jest największy problem – przyznała poseł Iwona Arent.

Poseł Iwona Arent wraz z innymi osobami zajmującymi się tą sprawą chcą, aby rolnicy byli chronieni systemowo, a nie indywidualnie.

– W ramach Polskiego Ładu będzie przygotowywany Program Rolny. Wraz z ministrem rolnictwa ustaliliśmy, że do współpracy w zakresie zmian systemowych będziemy musieli zainteresować również Ministerstwo Sprawiedliwości – chodzi o zmianę Ustawy Kodeks cywilny – powiedziała poseł Arent.

Poseł Iwona Arent zapowiedziała, że do końca ma zamiar walczyć, by ta ustawa weszła w życie.

Karol Gruszczyński powołuje Komitet Obrony Wyborów w Olsztynie

Następnie głos zabrał poseł Jerzy Małecki, który poinformował, że Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło wstępne prace nad problemem, którego dotyczyła konferencja.

– Umówiliśmy się na kolejne rozmowy o tym, żeby objąć ochroną rolników, zwłaszcza tych najmniejszych, którzy są niestety bardzo często wykorzystywani przez firmy, które mają i prawników, i wiedzę, w jaki sposób pozyskać ziemię od rolników – przyznał poseł Małecki.

Ustawa obejmie rolników wstecz

Wspomniane przez poseł Iwonę Arent kwestie szerzej wytłumaczył mecenas Lech Obara.

– My po rozmowach z ministrem, ze służbami prawnymi przedstawiliśmy już najprostszy sposób rozwiązania najistotniejszego problemu. Otóż wystarczy tylko jeden przepis w Ustawie Kodeks cywilny, który mówi kto jest konsumentem. Drugi problem: co to jest małe gospodarstwo rolne? – powiedział mecenas Lech Obara.

Następnie mecenas Obara obszernie opisał system, jaki chciałby, aby funkcjonował w związku z traktowaniem rolnika jako konsumenta, a nie przedsiębiorcy, co dawałoby mu więcej możliwości obrony w przypadku np. przywłaszczenia.

– Przykładem uprzywilejowania konsumenta, z którego nie może korzystać przedsiębiorca jest chociażby brak możliwości skutecznego zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego – podmiotu, który może inicjować postępowania sądowe na rzecz poszkodowanego przez instytucję finansową konsumenta lub przedstawiać w sprawie już zainicjowanej przez konsumenta swój „istotny pogląd”. Potraktowanie małego rolnika jak konsumenta pozwoliłoby, także kształtować jego ochronę z uwzględnieniem dorobku orzecznictwa TSUE i polskich sądów. W sprawach konsumenckich, zgodnie z niedawnymi orzeczeniami TSUE weksel nie może stanowić wyłącznej podstawy dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorcę, a sąd ma obowiązek kontroli treści stosunku podstawowego także bez zarzutu konsumenta. W sprawach, w których pozwanym jest konsument, sąd ma obowiązek badania z urzędu postanowień umowy, która stanowiła podstawę wydania weksla. W przypadku przedsiębiorców, tj. także rolników, powyższe nie ma miejsca, a sąd bada jedynie formalną stronę weksla, wydając nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym – czytamy we fragmencie interpelacji skierowanej do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, gdzie takich przykładów jest jeszcze więcej.

Na co idą środki uzyskane ze sprzedaży gminnych nieruchomości? [OPINIA]

Jak zaznaczył później poseł Jerzy Małecki, te postanowienia związane są z Polskim Ładem i zmianami w Kodeksie rolnym. Powiedział, że działania związane z ochroną rolników idą w dobrym kierunku.

Następnie głos zabrała poseł Iwona Arent, która poinformowała o odpowiedzi ministra rolnictwa na złożoną interpelację. – Wiem, że ta ustawa wejdzie w życie. Z każdej strony mamy zielone światło. Będzie nam zależało również na tym, by ustawa obejmowała też rolników wstecz – dodała.

Interpelację oraz odpowiedź ministra rolnictwa można przeczytać tutaj: Interpelacja nr 25027 w sprawie uznania rolników prowadzących niewielkie, rodzinne gospodarstwa rolne za konsumentów.

reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze