26 C
Olsztyn
piątek, 21 czerwca, 2024
reklama

Nie siedź w domu i bezpłatnie zdobądź zawód!

OlsztynNie siedź w domu i bezpłatnie zdobądź zawód!

Jesteś młody, nie masz zajęcia, przestałeś się uczyć i nie możesz znaleźć pracy? Przeczytaj zatem ten tekst, w którym damy ci podpowiedź, co zrobić, aby podnieść bezpłatnie swoje kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Sposobem na poprawę swojej sytuacji może być wzięcie udziału w jednym z dwóch projektów Ochotniczego Hufca Pracy.

reklama

Obecnie co czwarty młody Europejczyk boryka się z problemem bezrobocia, a zła koniunktura na rynku pracy dotyka młodzież we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Choć w Polsce sytuacja przedstawia się lepiej niż w Grecji czy Hiszpanii, to i tak bez zatrudnienia pozostaje aż 26% młodych osób.

Dwa projekty dla młodzieży w wieku 16-25 lat

reklama

– Zwracając uwagę na trudną sytuację młodzieży do 25. roku życia na rynku pracy Komisja Europejska podjęła decyzję o wdrożeniu działań mających w efekcie pozwolić na stworzenie gwarancji zatrudnienia dla młodzieży. Docelowo każdy absolwent na cztery miesiące po zakończeniu kształcenia ma otrzymać ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub kontynuacji nauki, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji – mówi Piotr Płoski, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy. Pełna realizacja założeń programu wymagać będzie ogromnych nakładów sił i środków, dlatego będą one wdrażane stopniowo. W Polsce jego pilotażową realizację powierzono właśnie nam.

Stąd potrzeba uruchomienia dla osób w wieku 18-25 lat nieuczących się i pozostających bez zatrudnienia projektu „Równi na rynku pracy”. Drugi projekt „Pomysł na siebie” przygotowany został z myślą o nastolatkach w wieku 16-17 lat, szukających swojej drogi zawodowego rozwoju, a którzy obecnie nie pracują i nie uczą się. Oba projekty realizowane są w ramach programu „Gwarancji dla młodzieży”. O co w nich chodzi?

– Każdy z nas wie, że najważniejszy jest pomysł: na biznes, na życie, na siebie. Ale nie do końca jest tak, że aby osiągnąć coś w życiu wystarczy mieć pomysł. Potrzebne są również środki na jego realizację i wytrwałość – mówi Piotr Płoski. – Dla młodzieży, która szuka pomysłu na siebie, OHP ma ofertę w ramach projektów „Pomysł na siebie” i „Równi na rynku pracy”, dzięki którym młodzież ma szansę podnieść swoje kwalifikacje zgodnie zindywidualnymi potrzebami i predyspozycjami, w których wyłonieniu pomoże doradca zawodowy.

reklama

„Pomysł na siebie” dla młodych w wieku 16-18 lat

Projekt „Pomysł na siebie” dedykowany jest młodym ludziom w wieku 16-18 lat, mającym problem z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się, zaniedbującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. W ramach tego projektu można skorzystać z bezpłatnego uzupełnienia lub podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, zakończonym uzyskaniem świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dostępne będą również szkolenia komputerowe o standardzie ECDL. To takie europejskie „prawo jazdy” komputerowe, certyfikat potwierdzający posiadanie umiejętności komputerowych. Co ważne, nastolatkowie będą mogli wziąć udział w zajęciach z zakresu poradnictwo zawodowego, czyli spotkają się z fachowcami, którzy pomogą określić ich ścieżkę zawodową. Dodatkowo uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci stypendium szkoleniowego, bezpłatnego wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeszcze raz, jak nie zapamiętałeś: wszystko za darmo!

„Równi na rynku pracy” to projekt dla starszej młodzieży

Wiemy już na co mogą liczyć nastolatkowie. Dla osób w wieku 18-24 lata przygotowano projekt „Równi na rynku pracy”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, którzy są ograniczeni w sensie materialnym i środowiskowym.

– To projekt także dla osób, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych albo te kwalifikacje są zbyt niskie lub niedostosowane do potrzeb rynku – tłumaczy Piotr Płoski. – To także szansa dla osób, które posiadają niewielkie doświadczenie zawodowe i małą wiedzę na temat skutecznych metod poszukiwania pracy.

W ramach projektu OHP zapewni bogaty wachlarz indywidualnie dobranego wsparcia w postaci szkolenia zawodowego i sześciomiesięcznego stażu. Opcjonalnie zainteresowani będą mogli skorzystać z możliwości zrobienia kursu prawa jazdy kat. B, szkolenia z zakresu wybranego języka obcego, kursu komputerowego o standardzie ECDL, zajęć z prawnikiem, czy kursu z przedsiębiorczości.

– Podczas sześciomiesięcznego stażu u pracodawcy młodzież będzie otrzymywała stypendium – dodaje Piotr Płoski. – Liczymy na to, że warmińsko-mazurscy przedsiębiorcy zyskując w swoich firmach młodych fachowców wyposażonych w kompetencje i umiejętności odpowiadające potrzebom rynku, zdecydują się na ich zatrudnienie. Dla przedsiębiorcy zatrudniającego beneficjenta projektu przewidziany jest bonus w postaci jednorazowej premii finansowej.

Dodatkowo uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci bezpłatnego wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także otrzymają zwrot kosztów opieki nad dzieckiem. Ponadto na więcej wsparcia może liczyć młodzież, zamieszkująca tereny wiejskie i małe miejscowości. W projekcie będą mogli skorzystać z indywidualnego wsparcia opiekuna, czy potrenować umiejętności społeczne (autoprezentacja, komunikacja itp.).

Rekrutacja

Nie masz za dużo czasu na decyzję. Rekrutacja odbywa się do 9 września 2014 roku. Możesz zgłosić swoją chęć udziału w projekcie w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olszynie przy ul. Narutowicza 4, tel. (89) 527 62 04, e-mail: ceipmol@ohp.pl. Osobą do kontaktu jest Marek Obrębski – dyrektor Centrum Edukacji i Pracy z Młodzieżą OHP w Olsztynie. Projekty realizowane są w całym województwie, więc jeśli szukasz placówki w swojej miejscowości, to zobacz wykaz jednostek prowadzących rekrutację, które dostępne są na stronie internetowej
www.warminsko-mazurska.ohp.pl.

Co już zrobiliśmy?

Największym przedsięwzięciem realizowanym w ostatnich latach przez Ochotnicze Hufce Pracy był zakończony w czerwcu 2014 roku projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Pozwolił on na znaczne poszerzenie dotychczasowej oferty OHP, przy jednoczesnym zwiększeniu jej dostępności. Realizacja projektu pozwoliła na oplecenie całego województwa siecią jednostek, znajdujących się w niemal wszystkich miastach powiatowych naszego regionu. W jej skład wchodzą Młodzieżowe Centra Kariery, w których młodzież, stojąca
u progu zawodowych i edukacyjnych wyborów, codziennie może korzystać z pomocy doradcy zawodowego, który wskaże jej najkorzystniejszą i zgodną z indywidualnymi predyspozycjami ścieżkę kariery. Można w nich również skorzystać z lokalnych ofert pracy przygotowanych przez pośredników OHP. Ofertę znacznie wzbogacają Ośrodki Szkolenia Zawodowego, pozwalające na udział w bezpłatnych kursach zawodowych w profesjach, których przedstawiciele są poszukiwani przez lokalnych pracodawców. Kończą się one uzyskaniem uprawnień w takich zawodach jak m.in. spawacz, elektryk, czy kierowcy kategorii C. Więcej informacji o ofercie OHP dostępnych jest na stronie internetowej www.warminsko-mazurska.ohp.pl oraz pod ogólnopolskim numerem telefonu
19524.

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane