fbpx
-7 C
Olsztyn
wtorek, 7 grudnia, 2021
reklama

Norbert Kasparek zostanie profesorem

reklama

Pierwszego kwietnia Norbert Kasparek, były dziekan Wydziału Humanistycznego UWM, otrzyma tytuł profesora nauk humanistycznych.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczy w Belwederze profesorskie akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzyma były wieloletni dziekan Wydziału Humanistycznego UWM i Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie prof. dr hab. Norbert Kasparek.

Norbert Kasparek urodził się w 1960 roku w Szymocicach (woj. śląskie). Od 1992 roku pracuje w Instytucie Historii (obecnie Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych) na Wydziale Humanistycznym UWM.

Pracę doktorską obronił na UMK Toruń w 1994. Na UWM pełnił m. in. następujące funkcje: zastępca dyrektora Instytutu Historii (1994-1996; 2002) prodziekana Wydziału Humanistycznego (1996-1999; 2002-2005) oraz dziekana Wydziału (2005-2008; 2008-2012). Obok funkcji uczelnianych, m. in. był sekretarzem Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego, współzałożycielem Wspólnoty Kulturowej „Borussia”; sekretarzem „Zeszytów Naukowych WSP”, obecnie „Ech Przeszłości”. Od maja 2005 r. przewodniczy Komitetowi Redakcyjnemu tychże „Ech Przeszłości”. Od 1984 r. jest członkiem Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (PTH). W 1993 r. został członkiem Zarządu, w latach 1998-2001 pełnił funkcję prezesa Olsztyńskiego Oddziału PTH. Od 2001 r. jest nadal członkiem Zarządu tegoż Oddziału. W 2003 r. został wybrany do Zarządu Głównego PTH i jest w nim, wybierany kolejno w 2006, 2009 i 2012 roku, do dzisiaj. Od lat stoi na czele jury Olimpiady Historycznej w Olsztynie, upowszechniał historię w licznych wystąpieniach radiowych i telewizyjnych. Był też kilkakrotnie stypendystą w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, m. in. w Brodnicy i Ostrołęce oraz członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Europy Wschodniej w Olsztynie. Od 2011 r. przewodniczy Radzie Naukowej Ośrodka Badań Historii Wojskowej przy Muzeum Wojska w Białymstoku. W latach 2002- 2009 był Naczelnikiem (i organizatorem) Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Doświadczenia z tej pracy –jak mawia – „nie przekonały mnie do głębszego zainteresowania się czasami najnowszymi”. Jest przede wszystkim organizatorem kilkunastu wielkich przedsięwzięć naukowych. Najbardziej znaczącymi, także dla regionu, było przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków w Olsztynie w 2009 roku. Wzięło w nim udział prawie 3 tysiące! historyków wraz z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Było to chyba największe tego typu spotkanie naukowe w Olsztynie. Przewodniczył także Komitetowi Naukowemu IX Forum Historyków Wojskowości, który także odbył się w Olsztynie, był powołany m. in. do olsztyńskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 600-lecia Bitwy Grunwaldzkiej; do Komitetu Programowo-Naukowego V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich; do Komitetu Obchodów Roku Pamięci Kresowej. Brał udział w stu kilkunastu sesjach naukowych z referatem. Badania naukowe koncentrują się w XIX wieku, wokół polskiej myśli politycznej i obecności w niej problemu wschodniopruskiego, pamiętnikarstwa polskiego oraz powstania listopadowego.

Czytaj też:  Ukraińcy, Banglijczycy i Białorusini uzyskują pozwolenie na pracę na Warmii i Mazurach
Zobacz również:
reklama
reklama

Najnowsze ogłoszenia

0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama