4 C
Olsztyn
niedziela, 26 marca, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Zbiorniki wodne w uroczysku Las Miejski będą zmodernizowane

GiżyckoZbiorniki wodne w uroczysku Las Miejski będą zmodernizowane

Ponad 300 tys. m3 wody zostanie zatrzymane w Lesie Miejskim dzięki działaniom podjętym przez leśników z nadleśnictwa Giżycko. To część ogólnopolskiego projektu Lasów Państwowych dotyczącego adaptacji lasów do zmian klimatu.

reklama

Jak poinformowała Anna Poskrobko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, nadleśnictwo Giżycko podpisało umowę na modernizację zbiorników wodnych w uroczysku „Las Miejski”.

Przedsiębiorstwo PALWOD z Gołdapi, które będzie wykonawcą prac, zrealizowało już szereg podobnych inwestycji. Uczestniczyło między innymi w zadaniach polegających na odtworzeniu systemu ponad 40 zbiorników wodnych w Puszczy Rominckiej, czy w budowie umocnienia skarpy brzegowej rzeki Czarna Hańcza w nadleśnictwie Głęboki Bród.

reklama

Zbiorniki „Leśne Karpieńce” mają bogatą historię. W latach 1905-1907 dwaj bracia Waloch, Johan i Leopold, oraz ich kuzyn, właściciele spółdzielni rybackiej, urządzili w stawach w lesie hodowlę karpi. Upływ czasu mocno naruszył wybudowane wówczas urządzenia piętrzące. Obecnie nie spełniają one swoich funkcji, a ocena ich stanu technicznego wykazała wysokie ryzyko uszkodzeń. Może dojść do przerwania istniejących grobli i niekontrolowanego uwolnienia wody, a to – według leśników – stanowiłoby duże zagrożenie podtopieniami m.in. dla sąsiadującego z lasem osiedla.

W minionych latach groble przy zbiornikach często ulegały uszkodzeniom w wyniku napływu wód opadowych. W okresach suchych zamulone zbiorniki okazywały się natomiast na tyle płytkie, że niektóre z nich zupełnie wysychały. Jeden ze zbiorników od kilku lat w ogóle nie napełnia się wodą. Tak duże wahania poziomu wód w zbiornikach istotnie oddziałują na lokalny ekosystem.

reklama

W czasach gdy bracia Waloch urządzali hodowlę karpi w zbiornikach, przebudowano również sąsiadujące z nimi drzewostany; teraz w dużej mierze składają się one ze świerka i dębów, gatunków drzew wrażliwych na wahania poziomu wód gruntowych. W ostatnich latach ilość zamierających z tego powodu drzew w uroczysku budzi zaniepokojenie nie tylko leśników, lecz również odwiedzających las okolicznych mieszkańców i turystów.

W wyniku obniżenia poziomu wód gruntowych wilgotne dotychczas siedliska leśne ulegają przekształceniom, czego efektem jest zubożenie różnorodności biologicznej w lesie.

Leśnicy przypominają, że niemal połowę powierzchni uroczyska stanowią cenne przyrodniczo siedliska.

Według wyliczeń modernizacja tylko pierwszych czterech zbiorników zwiększy ilość gromadzonej wody w zbiornikach do ponad 30 tys. m3 oraz zwiększy ilość gromadzonej wody w gruncie wokół zbiorników z 126 tys. m3 do ponad 287 tys. m3. To powinno powstrzymać niekorzystne zmiany zachodzące w siedliskach otaczających zbiorniki związane z wahaniami poziomu wód gruntowych, a przez to również wpłynąć pozytywnie na bogactwo gatunkowe fauny i flory.

Na modernizację pierwszych czterech zbiorników (I etap) nadleśnictwo Giżycko uzyskało wszystkie wymagane prawem pozwolenia. Modernizacja piątego zbiornika (II etap) jest obecnie w fazie projektowania. W trosce o występujące w lesie rośliny i bytujące zwierzęta, inwestycja prowadzona będzie pod dodatkowym nadzorem przyrodniczym – wyjaśnili leśnicy.

Przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych powinno nastąpić jeszcze w sierpniu, natomiast zakończenie I etapu – w przyszłym roku. Parking leśny, duża polana wraz infrastrukturą, będą w czasie trwania inwestycji udostępnione dla zwiedzających.

Zbiorniki wodne w uroczysku Las Miejski będą zmodernizowane Zbiorniki wodne w uroczysku Las Miejski będą zmodernizowane

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne
Ogłoszenia