22 C
Olsztyn
czwartek, 20 czerwca, 2024
reklama

Ks. prof. Mirosław Kalinowski ze Szczytna nowym rektorem KUL

WiadomościKs. prof. Mirosław Kalinowski ze Szczytna nowym rektorem KUL

Ks. prof. Mirosław Kalinowski został wybrany na stanowisko nowego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zastąpi na tym stanowisku ks. prof. Antoniego Dębińskiego, który pełnił funkcję rektora KUL przez dwie kadencje.

reklama

„Senat KUL wybrał nowego rektora na kadencję 2020-2024. Przez najbliższe cztery lata funkcję tę będzie pełnił ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski” – poinformowała w czwartek w komunikacie prasowym rzeczniczka uczelni Lidia Jaskuła.

W wyborach wystartowało dwóch kandydatów – ks. prof. Krzysztof Góźdź oraz ks. prof. Mirosław Kalinowski. Nowego rektora wybierało 25 senatorów. „Bezwzględną większość głosów uzyskał ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski” – zaznaczyła Jaskuła.

reklama

Na KUL rektor jest wybierany w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowego składu senatu. Funkcję rektora może pełnić nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora, zatrudniony na KUL w podstawowym miejscu pracy na czas nieokreślony.

„Protokół posiedzenia wyborczego zostanie przesłany przez aktualnie urzędującego rektora Wielkiemu Kanclerzowi KUL w ciągu trzech dni po dokonaniu wyboru, a Wielki Kanclerz w ciągu dwóch tygodni od otrzymania protokołu przedstawi Stolicy Apostolskiej uchwałę senatu o wyborze rektora z dołączoną do niej swoją aprobacją i z prośbą o zatwierdzenie uchwały. Po otrzymaniu zatwierdzenia zawiadomi o tym ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego” – dodała rzeczniczka.

Wielkim kanclerzem KUL jest metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.

reklama

Ks. prof. Mirosław Kalinowski (ur. 14 lipca 1962 r.) kieruje obecnie Katedrą Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej KUL, od czterech lat jako wolontariusz jest prezesem Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Jest też członkiem Rady Polityki Penitencjarnej – organu doradczego Ministra Sprawiedliwości.

Pochodzi ze Szczytna. Święcenia kapłańskie przyjął w Lublinie 9 czerwca 1987 r. z rąk Jana Pawła II. Z KUL związany od 1989 r. Najpierw, w latach 1989-1993, odbył studia doktoranckie na Wydziale Teologii zwieńczone uzyskaniem stopnia naukowego doktora. Od października 1993 r. zatrudniony na Wydziale Teologii. Habilitował się w roku 2001, a w 2008 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Zakres podejmowanej przez niego problematyki badawczej to: zagadnienie chorych w stanach terminalnych i ich rodzin; problematyka zespołu wspierającego; pozamedyczne aspekty opieki paliatywnej i hospicyjnej, profilaktyka patologii społecznych; resocjalizacja przez edukację, teologia pastoralna.

W latach 1996-2004 był delegatem rektora KUL ds. kontaktów z zagranicą, a w latach 2004-2008 sprawował funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą KUL. Dwukrotnie (w latach 2002-2005 i 2018-2019) pełnił funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie. Zorganizował też Podyplomowe Studium Profilaktyki i Terapii od Narkotyków (instytucja certyfikowana przez Ministra Zdrowia).

Pełnił też funkcje konsultanta Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski oraz konsultora Rady Naukowej KEP.

Od 2006 do 2009 był Przewodniczącym Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów z siedzibą w Lublinie. W latach 2008-2016 stał na czele Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologii w Polsce. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020-2023.

Ks. prof. Kalinowski jest laureatem licznych nagród i odznaczeń, m.in. w 2008 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; w 2003 r. otrzymał wyróżnienie Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego za przygotowanie standardów nauczania studiów licencjackich i magisterskich na kierunku nauka o rodzinie, natomiast w uznaniu zasług dla dialogu kulturowego i świadectwa prawdy służącej budowaniu duchowej jedności między Polską a Ukrainą otrzymał w 2008 wyróżnienie „Memoria iustorum” („Pamięć sprawiedliwych”).

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane