fbpx
reklama

Poinformuj nas: alarm@tko.pl

czwartek, 24 września, 2020

Poinformuj nas: [email protected]

reklama

Warte uwagi

Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne

Artykuł sponsorowany Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne

Trwa ofensywa edukacyjna Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Edukacyjnej. Tym razem placówka kusi przyszłych studentów ofertą dydaktyczną na wydziale administracji i nauk społecznych.

Dwukrotnie pisaliśmy już o możliwości rozpoczęcia nauki na uczelni w Elblągu. W pierwszym artykule przedstawialiśmy korzyści płynące ze studiowania w stolicy Żuław, w drugim opowiadaliśmy o kształceniu na kierunkach medycznych.

Przyszedł czas na omówienie oferty wydziału administracji i nauk społecznych. To, co wyróżnia tę jednostkę, to przede wszystkim różnorodność. Kandydaci na studia mogą zgłębiać tajniki: psychologii, administracji, pedagogiki i bezpieczeństwa wewnętrznego. Co ważne, kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Można rozpocząć naukę na studiach licencjackich, magisterskich uzupełniających lub jednolitych magisterskich. Ta elastyczność sprawia, że przyszły student bez problemu dopasuje formę i tryb kształcenia do swoich oczekiwań.

– Dokładamy wszelkich starań, aby studia na WAiNS odpowiadały potrzebom rynku pracy – deklaruje dr Piotr Kulikowski, prodziekan WAiNS. – Dlatego od roku akademickiego 2020/2021 wprowadzamy na różnych kierunkach studiów grupy zajęć do wyboru, które związane są z wirtualizacją pracy w sferze administracji sektora publicznego, prywatnego, biznesie, różnych podmiotach gospodarczych, ale także w sferze szeroko pojętej obronności kraju.

Władze uczelni podkreślają, że na szczególną uwagę zasługują:

• administracja bezpieczeństwa IT oraz administracja celno-skarbowa na studiach I stopnia na kierunku administracja,
• administracja cyfrowa oraz administracja bezpieczeństwa wewnętrznego z zarządzaniem kryzysowym na studiach II stopnia na kierunku administracja,
• e-zarządzanie oraz zarządzanie środowiskiem na studiach I stopnia na kierunku zarządzanie,
• bezpieczeństwo teleinformatyczne na studiach I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

To jednak nie wyczerpuje pełnej oferty kształcenia, bo na wydziale kształcą się również przyszli pedagodzy, wychowawcy czy terapeuci. Nauka odbywa się na kierunku pedagogika (studia I i II stopnia).

– Dwustopniowość powoduje, że osoby rozpoczynające studia licencjackie nie muszą zmieniać uczelni, chcąc uzupełnić wykształcenie o studia magisterskie – zaznacza dr Piotr Kulikowski, prodziekan WAiNS. – Studia magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogika to również świetna okazja dla osób już pracujących, aby poszerzyć swoje kwalifikacje, dokonać aktualizacji wiedzy, czy po prostu dostosować wymagania edukacyjne do aktualnych wymagań prawnych. W tym miejscu należy podkreślić, że studenci pedagogiki wpisują się w lokalny koloryt życia społecznego, inicjując i uczestnicząc w różnych wydarzeniach i przedsięwzięciach społecznych na rzecz Elbląga, ale również okolic.

Jak podkreślają władze uczelni mury wydziału to tętniące życiem i wspaniałą atmosferą miejsce nauki, spotkań z praktykami, warsztatów, szkoleń, a także seminariów i konferencji naukowych, w których studenci nie tylko uczestniczą, ale są również ich organizatorami.
– Wydział administracji i nauk społecznych to miejsce z historią i pozycją tworzoną przez kolejnych studentów – mówi prodziekan. – Dlatego każdy, kto chciałby się kształcić, rozwijać i poszerzać swoje horyzonty, znajdzie u nas swoje miejsce.

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z centrum rekrutacji uczelni od poniedziałku do soboty w godzinach 8-16 pod numerami telefonów: 55 239 39 55, 55 239 38 10, 512 543 321 lub pisząc na adres: [email protected]

Poniżej można zapoznać się ze szczegółową ofertą dydaktyczną uczelni.

PEDAGOGIKA

Wydział Administracji i Nauk Społecznych oferuje niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunku pedagogika. Studenci w trakcie nauki mają możliwość wyboru ścieżki zawodowej poprzez wybór grup zajęć h przygotowujących do przyszłej pracy na różnych stanowiskach w instytucjach związanych z szeroką rozumianą edukacją, opieką, wychowaniem, resocjalizacją czy terapią.

PSYCHOLOGIA

Wydział Administracji i Nauk Społecznych oferuje możliwość zdobycia zawodu psychologa w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich. Kierunek jest prowadzony jako studia o profilu praktycznym, co oznacza więcej godzin zajęć praktycznych i lepsze przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa. Absolwenci uzyskają tytuł magistra psychologii. Zajęcia odbywają się w systemie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym).

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Dzięki studiom (I stopnia, niestacjonarne) na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powstanie kadra świetnie wyszkolonych pracowników sektora bezpieczeństwa wewnętrznego. Uczelnia posiada zespół bardzo dobrej kadry naukowej, którą dopełniają specjaliści i praktycy pracujący zarówno w służbach mundurowych, jak i w administracji publicznej. Kierunek daje perspektywy na przyszłość, a eksperci z tego zakresu są poszukiwani na rynku pracy.

ADMINISTRACJA

Kluczowym celem kształcenia na kierunku administracja (I i II stopnia, niestacjonarne) jest przygotowanie studenta do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych m.in. z zadaniami publicznymi, realizowanymi przede wszystkim na różnych poziomach administracji rządowej, samorządowej lub prywatnej.

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie (I stopnia, niestacjonarne) jest popularnym kierunkiem studiów łączącym ze sobą wiele dziedzin. Głównym celem kształcenia na zarządzaniu jest przygotowanie młodych ludzi do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach rządowych, jednostkach administracji państwowej, a przede wszystkim do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

PIELĘGNIARSTWO

Kierunek pielęgniarstwo wykazuje interdyscyplinarny charakter powiązany głównie z takimi dziedzinami jak nauki o zdrowiu oraz nauki medyczne. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ciekawy i perspektywiczny zawód dla ludzi dynamicznych i ambitnych. Studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne są studiami stacjonarnymi w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia odbywają się w weekendy (piątek po 16:00, sobota, niedziela), natomiast przy odpowiedniej ilości osób chętnych istnieje możliwość zorganizowania grup ćwiczeniowych także w systemie od poniedziałku do piątku (dziennym lub wieczorowym). Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie) to dziedzina wiedzy z obszaru nauk o zdrowiu, polegająca na leczeniu lub łagodzeniu skutków choroby, profilaktyce oraz przywracaniu sprawności człowieka z wykorzystaniem ruchu, oraz różnych czynników fizycznych. Absolwent kierunku fizjoterapia uzyskuje tytuł magistra. Studia stacjonarne w trybie weekendowym. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

POŁOŻNICTWO

Położnictwo jest związane z tym działem medycyny, który zajmuje się – w najogólniejszym rozumieniu – fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Praca w tym zawodzie, jeżeli jest wykonywana z pasją, może przynosić bardzo dużo radości i satysfakcji. Studia pierwszego stopnia stacjonarne w trybie weekendowym – trwają nie krócej niż 6 semestrów. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna oferuje również studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Pełna oferta studiów podyplomowych dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.euh-e.edu.pl  

Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi, które złożą dokumenty do 25 września 2020 roku, mają możliwość skorzystania z promocji i uzyskania zniżki za pierwszy semestr w wysokości 300 zł. Uczelnia prowadzi również studium kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Pełna oferta edukacyjna dostępna jest na stronie www.euh-e.edu.pl  -> oferta. Wszystkie aktualne informacje publikowane są również na Facebooku facebook.com/ElblaskaUHE i na stronie uczelni.

O przyjęcia na studia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na poszczególnych kierunkach podlega limitom.

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z centrum rekrutacji od poniedziałku do soboty w godzinach 8 – 16

Tel. 55 239 39 55 | 55 239 38 10 | 512 543

Przeczytaj także:

Dlaczego warto studiować w Elblągu a nie w Olsztynie?

Uczelnia z Elbląga kusi: studiujcie u nas, wasi koledzy z Olsztyna już tu są

Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne
Pracownia mikrobiologiczna wyposażona w 24 stanowiska mikroskopowo – komputerowe

Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne
Strefa wypoczynku

Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne
Hol główny uczelni

Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne
Hol główny uczelni

Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne
Za szkłem weneckim – stanowisko umożliwiające prowadzenie symulacji pod czujnym okiem kamer

Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne
Aula wykładowa

Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne
Aula wykładowa

Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne
Aula wykładowa

Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne
Aula wykładowa

Studia w Elblągu. Od psychologii po bezpieczeństwo wewnętrzne
Hol główny uczelni

Przeczytaj także:

1 KOMENTARZ

  1. Nie jest ta Elbląska Uczelnia jakimś zagrożeniem, ale jednak podbiera UWM czy PG kandydatów na studia szczególnie z Elbląga czy okolic Elbląga. Podobnie jest z PWSZ w Elblągu. Konkurencja, i dziwne że niektórzy z PG czy UWM pracują u konkurencji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Każdy obywatel RP ma prawo do wyrażania swojego zdania w granicach określonych przez prawo – niedopuszczalne więc jest znieważanie, pomawianie, nawoływanie do popełnienia przestępstwa czy ogólnie rzecz określając „hejtowanie”. Publikując komentarz wyrażasz zgodę na regulamin serwisu. 

Warte uwagi

Aktualny Mistrz Świata we fryzjerstwie zaprasza do swojego nowego salonu

Multimedalista fryzjerskich mistrzostw Polski, Europy i Świata zaprasza do swojego salonu fryzjerskiego, w którym zwykła fryzura urasta do rangi dzieła sztuki. Sukcesy Jacka Chamery wzięły...

Piątka na piątkę, czyli nowa dieta pudełkowa w Olsztynie

Proste zasady i wyjątkowo atrakcyjne ceny. A przede wszystkim: smaczne i zdrowe posiłki. Od początku tygodnia w Olsztynie i kilkunastu innych miejscowościach w regionie...

Przez koronawirusa w olsztyńskich szkołach pojawili się ludzie w skafandrach z tajemniczym urządzeniem

Weszli do szkoły ubrani w skafandry i maski. Na drzwiach wywieszono tabliczkę "Zakaz wstępu". Zdezynfekowali cały budynek przy wykorzystaniu najbardziej skutecznej metody do zabezpieczania pomieszczeń...

Przeczytaj także: