fbpx
-0 C
Olsztyn
niedziela, 4 grudnia, 2022
reklama

UWM odwołuje wszystkie zajęcia. Zakaz odwiedzin w akademikach

WiadomościUWM odwołuje wszystkie zajęcia. Zakaz odwiedzin w akademikach

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Jak do tej pory nie stwierdzono żadnego przypadku zarażenia koronawirusem ani wśród studentów, ani wśród pracowników żadnej polskiej uczelni – podkreślił w środę wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Gowin na środowej konferencji rządu po posiedzeniu sztabu kryzysowego związanego z zagrożeniem koronawirusem wskazał, że decyzja o zawieszeniu zajęć, tak jak w przypadku szkół i przedszkoli, ma charakter prewencyjny i będzie obowiązywać od 12 do 25 marca.

„Chcę też potwierdzić informacje z wczoraj: jak do tej pory nie stwierdzono żadnego przypadku zarażenia ani wśród studentów, ani wśród pracowników żadnej polskiej uczelni” – podkreslił wicepremier.

Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie; placówki będą zamknięte od poniedziałku – poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki podkreślał, że epidemia koronawirusa może stać się globalną pandemią. Przypomniał, że liczba zachorowań zwiększa się we wszystkich krajach europejskich.

W związku z zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki zajęć dydaktycznych Rektor UWM zarządza przerwę dydaktyczną, ale Uniwersytet nie przerywa funkcjonowania. Administracja pracuje normalnie.

Profesor Grzybowski z UWM w elitarnym klubie lekarzy okulistów

Zarządzenie Nr 32/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Działając na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§1
Zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.
Zawiesza się korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie wraz ze wszystkimi oddziałami i czytelniami.
Odwołuje się wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz inne wydarzenia tego typu organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.
§2
Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przyjazdy do Uniwersytetu gości z zagranicy.
Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.
§3
Wprowadza się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiednio dziekana, dyrektora jednostki ogólnouczelnianej, dyrektora szkoły doktorskiej łub bezpośredniego przełożonego o fakcie powrotu pracownika, studenta lub doktoranta z zagranicy.
Pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przebywali ostatnio w krajach objętych epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
§4
Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku. Obowiązywanie niniejszego zarządzenia może być przedłużone. Ewentualna informacja w tej sprawie zostanie przekazana do dnia 26 marca 2020 roku.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wprowadzi Budżet Akademicki

reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze