fbpx
1 C
Olsztyn
czwartek, 1 grudnia, 2022
reklama

Sędzia z Olsztyna sama stanie przed sądem, bo chroniła syna. W tle handel bronią

WiadomościSędzia z Olsztyna sama stanie przed sądem, bo chroniła syna. W tle...

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Beacie K. – sędziemu Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Co zarzuca się sędziemu

Beata K. została oskarżona o uniemożliwienie funkcjonariuszom CBŚP przeprowadzenia czynności żądania wydania rzeczy w postaci pistoletu marki Walter P-22 oraz innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie nielegalnego nabycia broni przez jej syna. Ponadto Pani sędzia uniemożliwiła funkcjonariuszom dokonanie także przeszukania osoby jej syna i innych zajmowanych przez niego pomieszczeń czy też pojazdów stanowiących jego własność lub użytkowanych przez niego. Nadmienić należy, iż celem działania sędziego była pomoc jej synowi w uniknięciu odpowiedzialności karnej z tytułu popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnym posiadaniu broni i amunicji.

Sąd nie zgodził się umorzyć sprawy burmistrza Dobrego Miasta

Oskarżonej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Ustalenia śledztwa

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej nadzorował śledztwo, prowadzone przez CBŚP, dotyczące handlu bronią i amunicją bez wymaganego zezwolenia oraz nielegalnego posiadania broni i amunicji. W toku postępowania prokurator ustalił, iż jednym z nielegalnych nabywców broni był syn oskarżonej. Okoliczność ta uzasadniła wydanie przez prokuratora postanowienia o żądaniu rzeczy – przeszukaniu jego osoby, pomieszczeń zajmowanych przez niego, jak również pojazdów stanowiących jego własność lub przez niego użytkowanych.

W dniu realizacji wyżej wymienionego postanowienia oskarżona okazała funkcjonariuszom CBŚP legitymację sędziowską i uniemożliwiła im przeprowadzenie zleconej przez prokuratora czynności. W szczególności powoływała się na przysługujący jej immunitet, mimo, iż planowane czynności nie dotyczyły jej osoby.

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie rozpoczyna się Tydzień Mediacji

Immunitet został uchylony

Ogłoszenie zarzutów sędziemu Beacie K. i skierowanie przeciwko niej aktu oskarżenia do sądu było możliwe po uzyskaniu udzielonego uchwałą Sądu Najwyższego z 1 sierpnia 2019 r. zezwolenia na pociągnięcie sędziego Beaty K. do odpowiedzialności karnej.

Jak potwierdził sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski – rzecznik sądu okręgowego w Olsztynie – Sąd Najwyższy „zezwolił na pociągnięcie sędzi do odpowiedzialności karnej”. „Tą samą uchwałą SN zawiesił obwinioną sędzię w czynnościach służbowych i obniżył jej wynagrodzenie o 25 procent na czas trwania zawieszenia w czynnościach służbowych”.

reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze