22 C
Olsztyn
czwartek, 30 maja, 2024
reklama

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla byłego prezesa spółdzielni mieszkaniowej

WiadomościOdszkodowanie i zadośćuczynienie dla byłego prezesa spółdzielni mieszkaniowej

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 12 października 2018 r. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Zenona P. kwotę 111 tys. zł odszkodowania oraz 500 tys. zł zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe aresztowanie w sprawie karnej, w której został prawomocnie uniewinniony.

reklama

Zenon P., były prezes jednej z olsztyńskich spółdzielni mieszkaniowych wniósł do Sądu Okręgowego w Olsztynie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie w sprawie Prokuratury Okręgowej w Elblągu o sygn. I Ds 36/04 w okresie od 16 maja 2005 r. do 20 stycznia 2006 r. W wymienionej wyżej sprawie karnej zapadły sądowe orzeczenia, które ostatecznie uniewinniły Zenona P. od zarzucanych mu czynów.

Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoznał wniosek Zenona P. i wyrokiem z dnia 12 października 2018 r. zasądził od Skarbu Państwa na jego rzecz kwotę 111 tys. zł tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę oraz kwotę 500 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania w okresie od 16 maja 2005 r. do 20 stycznia 2006 r.

reklama

Z uwagi na to, że jawność postępowania w tej sprawie była wyłączona, utajnione zostały także ustne motywy wyroku.

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
Polecane