5 C
Olsztyn
czwartek, 25 kwietnia, 2024
reklama

Podatek od nieruchomości prywatnych – jak rozliczyć w 2024 roku?

Materiał partneraPodatek od nieruchomości prywatnych – jak rozliczyć w 2024 roku?

Zakup mieszkania, domu lub działki wymaga zgłoszenia do urzędu miasta. Na podstawie złożonych dokumentów obliczany jest podatek od nieruchomości. Sprawdź, jakich formalności dopełnić i jakie terminy obowiązują. Poznaj też daty płatności rat podatku i procedurę postępowania w przypadku sprzedaży nieruchomości.

reklama

Informacja IN-1 – ważny dokument składany przy nabyciu nieruchomości

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych to dokument składany przez osoby fizyczne, które chcą zgłosić dom, mieszkanie lub działkę do opodatkowania. Formularzem podatkowym odpowiednim dla podatku od nieruchomości dla osób prywatnych jest druk IN-1. Obowiązują do niego załączniki:

ZIN-1 Dane nieruchomości opodatkowanych

reklama

ZIN-2 Dane nieruchomości zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Dane współwłaścicieli

Oczywiście nie trzeba wypełniać każdego z załączników – tylko te, które znajdują zastosowanie w danym przypadku. Jeśli mieszkanie, dom lub działka stanowią współwłasność osób fizycznych, do informacji IN-1 należy dołączyć ZIN-3. Dzięki temu dwóch osobnych informacji nie muszą składać np. małżonkowie, którzy wspólnie kupili nieruchomość.

reklama

 

W jakim terminie złożyć informację IN-1?

Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w ciągu 14 dni, licząc od dnia zaistnienia okoliczności, które wywołały obowiązek podatkowy. Warto przy tym pamiętać, że taką okolicznością jest nie tylko zakup działki, domu czy mieszkania, ale też podpisanie umowy użytkowania wieczystego gruntu lub przejęcie nieruchomości w posiadanie.

Informację IN-1 składa się nie tylko przy zakupie nieruchomości, ale też przy każdej zmianie, która może mieć wpływ na wysokość opodatkowania. Taką zmianą jest np. przeznaczenie wcześniej prywatnej działki czy lokalu na cele związane z działalnością gospodarczą. Druk IN-1 składa się też przy sprzedaży nieruchomości. W każdym z tych przypadków obowiązuje 14-dniowy termin na dopełnienie formalności.

 

Kto wylicza podatek od nieruchomości?

Osoba fizyczna wykorzystująca nieruchomość na prywatny użytek nie wylicza podatku sama. Zajmuje się tym urząd miasta. Na podstawie danych zawartych w informacji IN-1 oraz obowiązujących w gminie stawek, organ podatkowy określa wymiar daniny. Następnie informuje o nim właściciela lub posiadacza nieruchomości drogą pisemnej decyzji.

Wymiar podatku jest proporcjonalny do czasu pozostawania nieruchomości we własności lub posiadaniu podatnika. Jeśli np. kupujesz działkę w czerwcu, zapłacisz podatek za okres od lipca do grudnia. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły powodujące go okoliczności.

Wysokości rat podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne zasadniczo płacą w 4 ratach do:

  • 15 marca
  • 15 maja
  • 15 września
  • 15 listopada

Natomiast jeśli wysokość rocznego podatku nie przekracza 100 zł, należy go uiścić jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Informacji IN-1 nie trzeba ponawiać co roku. Jeśli dane związane z nieruchomością się nie zmieniły, urząd miasta sam wyliczy nowy wymiar podatku na początku każdego roku. Przesyła go drogą listowną na adres zamieszkania podatnika (nawet jeśli jest inny niż adres opodatkowanej nieruchomości). 

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia