4 C
Olsztyn
czwartek, 25 kwietnia, 2024
reklama

Na czym polega ulga dla młodych? Wszystko, co warto wiedzieć

Materiał partneraNa czym polega ulga dla młodych? Wszystko, co warto wiedzieć

Podatek dla młodych to rodzaj ulgi podatkowej, która ułatwia osobom do 26 roku życia start w dorosłym życiu zawodowym. Zwolnienie z podatku do 26. roku życia dotyczy większości zatrudnionych w Polsce osób młodych, natomiast trzeba pamiętać o limicie przychodów, do którego obowiązuje ulga. W tym artykule przedstawiamy szczegóły dotyczące ulgi dla młodych. Zapraszamy do czytania.

reklama

Podatek dla młodych – ulga do 26 roku życia, czyli dla kogo? 

Ulga dla młodych, czyli tzw. zerowy PIT to rozwiązanie, które w Polsce działa od kilku lat. Wprowadzone zostało ono w połowie 2019 roku i funkcjonuje do dziś. Nic także nie zapowiada, aby ta ulga miała zostać zniesiona. Jest to ukłon ustawodawcy w kierunku młodych osób, które wchodzą na rynek pracy. Do 26. roku życia, a więc najczęściej również do momentu ukończenia edukacji wyższej lub pomaturalnej, młody podatnik ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego. 

Podatek dochodowy może zostać w przypadku tych osób wyzerowany. Są jednak warunki, które trzeba spełnić. Stosowanie ulgi zależy bowiem od rodzaju zawieranych umów oraz wysokości osiągniętych przychodów. 

reklama

Na czym polega ulga dla młodych? Warunki zwolnienia z podatku dochodowego 

Zerowy PIT dla młodych to ulga, z której skorzystać mogą osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z tytułu:

 • umowy o pracę, 
 • umów zlecenia 
 • spółdzielczego stosunku pracy, 
 • stosunku służbowego, 
 • stosunku pracy nakładczej. 

W 2021 roku wprowadzono także możliwość zerowego PIT-u w przypadku odbywania praktyki absolwenckiej oraz stażu uczniowskiego. Co ważne, ze zwolnienia z podatku do 26. roku życia korzystać mogą także cudzoziemcy posiadający certyfikat rezydencji i są zatrudnieni w Polsce na umowę o pracę lub umowę zlecenie. 

Trzeba natomiast pamiętać o wykluczeniach z ulgi, bo te także zostały przez ustawodawcę sformułowane. Zerowy PIT dla młodych nie stosuje się przy:

reklama
 • umowie o dzieło,
 • umowie zlecenie opiewającej na mniej niż 200 zł,
 • umowie zlecenie, w której mowa o zbyciu praw autorskich,
 • umowie zlecenie, zawieranej z osobą niebędącą rezydentem Polski.

Od 1 stycznia 2023 pracodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy w przypadku pracownika, który nie ukończył 26. roku życia. Jeśli pracownik nie chce, aby pracodawca uwzględniał to zwolnienie z podatku, musi złożyć stosowny wniosek do pracodawcy.

Zwolnienie z podatku do 26 roku życia – jak dużo możesz zarobić, nie tracąc ulgi?

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów, natomiast granicę stosowalności ulgi wyznacza limit przychodów, który w jej ramach możesz osiągnąć. Ulga dla młodych obejmuje przychody do wysokości 85 528 zł w całym roku podatkowym, co oznacza, że do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT. W przypadku osiągnięcia wyższych przychodów dopiero nadwyżka ponad wskazane 85 528 zł będzie opodatkowana według skali podatkowej. 

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – ulga przysługuje niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem). Wyraźnie trzeba natomiast podkreślić, że osiągnięcie niższych przychodów w jednym roku, nie zwiększa limitu przychodów przysługującego (samemu podatnikowi albo jego małżonkowi) w kolejnych latach. Ulga nie jest przechodnia — nie przechodzi z roku na rok, ani z podatnika na jego małżonka.  

Czy młodzi podatnicy muszą składać PIT-37? 

Jeśli podatnik przed ukończeniem 26. roku życia osiąga przychody, które są w pełni zwolnione z opodatkowania (a więc mieści się w wyznaczonym limicie, dochody uzyskuje wyłącznie na podstawie umów kwalifikujących go do stosowania ulgi), nie ma obowiązku składania PIT-37. Jeśli jednak tych przychodów jest więcej i nadwyżkę trzeba rozliczyć według obowiązującej skali podatkowej, program do PIT-37 okazać się może bardzo przydatny. PIT-37 złożyć należy także jeśli:

 • podatnik ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku, 
 • chce skorzystać z możliwości „dodatkowego zwrotu”; chodzi tutaj przede wszystkim o ulgę na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych od przychodów objętych ulgą.

Zerowy PIT dla młodych – jakie korzyści finansowe przychodzi ulga?  

Ulga dla młodych wprowadzona została przede wszystkim ze względu na chęć pomocy młodym pracownikom wchodzącym dopiero na rynek pracy. Dzięki uldze są w stanie oni zarobić nieco więcej, co na początkowym etapie kariery jest znaczącym wsparciem. Ulga do 26. roku życia, miała działać także zachęcająco na młodych ludzi, aby wcześniej zaczynali oni podejmować aktywność zawodową, zdobywać doświadczenie, budować portfolio, a tym samym stawali się także ważnym elementem dla dynamiki polskiej gospodarki. 

Jeśli chodzi o samego podatnika, korzyści finansowe są bardzo wymierne. Dzięki zerowemu PIT-owi może on zaoszczędzić nawet to 10 000 zł, co w przypadku osoby młodej jest niemałą oszczędnością. W przypadku osób korzystających z ulgi na dzieci korzyści te mogą być jeszcze większe. Warto pamiętać, że nawet w przypadku osób osiągających wyższe dochody, ulga i tak przynosi korzyści, bo zwalnia kwotę 85 528 zł z podatku dochodowego, co oznacza, że 12% płacisz jedynie od uzyskanej powyżej tego limitu nadwyżki. 

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia