10 C
Olsztyn
niedziela, 25 lutego, 2024
reklama

Konwent Marszałków z nowymi inicjatywami dla lepszej przyszłości regionów

WiadomościKonwent Marszałków z nowymi inicjatywami dla lepszej przyszłości regionów

W Jakuszycach w województwie dolnośląskiego miało miejsce kolejne posiedzenie Konwentu Marszałków. Wśród przedstawicieli władz samorządowych obecny był również Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa.

reklama

Konwent Marszałków pełni rolę platformy do formułowania wspólnych stanowisk w kluczowych obszarach dla rozwoju regionów. Spotkania umożliwiają wywieranie wpływu na kierunki polityki samorządowej kraju. Zadania tej instytucji obejmują nie tylko prace legislacyjne, ale także stymulowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych czy instytucji użyteczności publicznej do podejmowania inicjatyw sprzyjających wzrostowi i postępowi regionalnemu.

Konwent, którego członkami są marszałkowie ze Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, spotyka się regularnie w różnych lokalizacjach, naprzemiennie w kolejnych województwach co pół roku. Efektem tych zebrań są sformułowane stanowiska, które następnie kierowane są do organów władzy państwowej i innych instytucji.

reklama

Kluczowymi zagadnieniami podjętymi podczas spotkania w Jakuszycach były problemy związane z nielegalnym składowaniem odpadów, a zwłaszcza sposoby ich utylizacji oraz finansowanie tych procesów. Dyskutowano także o programach w zakresie polityki zdrowotnej, koncentrując się na dostępie do specjalistycznych usług medycznych.

Delegaci przegłosowali dwa oficjalne stanowiska. Pierwsze skoncentrowane było na konieczności wcześniejszej aktualizacji wojewódzkich planów transformacji. Stanowi to kluczowe działanie umożliwiające realizacje projektów, które mogą otrzymać wsparcie z budżetu UE. Mimo że, są zgodne z obowiązującą Mapą Potrzeb Zdrowotnych oraz Krajowym Planem Transformacji, nie były przewidziane w pierwotnych dokumentach planistycznych.

Drugie postanowienie odnosiło się do stworzenia zespołu koordynatorów polityki przestrzennej przy Związku Województw RP. Celem tej inicjatywy jest wzmocnienie znaczenia polityki przestrzennej na poziomie regionalnym poprzez tworzenie forum do współpracy, wymiany doświadczeń i praktyk. Zadaniem zespołu będzie doradztwo dla Związku Województw RP i współpraca z władzami rządowymi, samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi planowaniem przestrzennym.

reklama

Spotkanie marszałków zakończyło się deklaracją o dalszym działaniu na rzecz integralności samorządowej oraz poprawy warunków życia mieszkańców poszczególnych województw.

Źródło: Urząd Marszałkowski

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia