22 C
Olsztyn
sobota, 25 maja, 2024
reklama

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – co warto wiedzieć?

Materiał partneraPrzedsądowe wezwanie do zapłaty - co warto wiedzieć?

Długi to z pewnością jedna z tych rzeczy, której chyba każdy chciałby uniknąć. W życiu bywa jednak różnie. Czasem różnego rodzaju sytuacje sprawiają, że musimy się zmierzyć również z długami. Najważniejsze jest, aby nie tracić wówczas głowy i podjąć działania, które możliwie szybko pozwolą wyjść z kłopotów.
W poniższym tekście wyjaśnimy, czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty, co oznacza ono dla dłużnika oraz jakie działania powinien on podjąć. Zaczynajmy.

reklama

Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest dokumentem, który wierzyciel wysyła dłużnikowi po przekroczeniu terminu płatności. Może to być zapłata raty kredytu, abonament za telefon, telewizję kablową, lub zaległość z tytułu faktury za wykonaną usługę. Mówimy tu bardziej o polubownym postępowaniu windykacyjnym, którego celem jest skłonienie dłużnika do dobrowolnego uregulowania należności. Nie należy lekceważyć takiego dokumentu, ponieważ może to mieć poważne konsekwencje prawne i finansowe.
Przedsądowe wezwanie do zapłaty nie jest jeszcze aktem prawnym. To raczej ostateczne wezwanie przed skierowaniem sprawy do sądu. Aby wezwanie przedsądowe miało moc, powinno zawierać następujące informacje:

– dane wierzyciela i dłużnika,
– wysokość zadłużenia i termin spłaty długu,
– podstawę prawną żądania (np. umowa kredytu, faktura za usługę),
– żądanie zapłaty w określonym terminie (zazwyczaj 7 lub 14 dni),
– informację o możliwości skierowania sprawy do sądu w przypadku braku zapłaty,
– miejsce i datę sporządzenia dokumentu,
– podpis, pieczątkę wierzyciela.

reklama

Przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno być wysłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód jego doręczenia.

Do czego zobowiązuje dłużnika przedsądowe wezwanie?

Otrzymanie przedsądowego wezwania do zapłaty oznacza, że dłużnik ma obowiązek zapłaty określonej kwoty w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie zrobi, może narazić się na dodatkowe koszty i odsetki oraz co najważniejsze, skierowanie sprawy do sądu. Wówczas wierzyciel może wystąpić o wydanie prawomocnego nakazu zapłaty, który uprawnia go do egzekucji komorniczej majątku dłużnika.

Jakie są prawa dłużnika w takiej sytuacji? Może on odwołać się od wezwania do zapłaty, jeśli uważa, że żądanie wierzyciela jest nieuzasadnione lub nieprawidłowe. Można to zrobić poprzez wysłanie pisemnego sprzeciwu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania.

reklama

Co może zrobić dłużnik nie chcąc wchodzić na drogę postępowania sądowego?

W sytuacji, gdy dłużnik nie kwestionuje istnienia lub wysokości długu, ale ma problemy z jego spłatą, powinien skontaktować się z wierzycielem i spróbować negocjować warunki uregulowania zadłużenia. Miejmy na uwadze, że nikt nie będzie „ścigał” nas i straszył sądem, jeśli uczciwie przedstawimy swoją sytuację. Wierzyciel chce odzyskać należne mu pieniądze, dlatego też z reguły chętnie zgodzi się na ustalenie nowego terminu płatności, rozłożenie długu na raty.

W przypadku dużych kwot lub sporów co do zasadności długu poleca się też skorzystanie z mediacji, czyli formy polubownego rozwiązywania sporów z udziałem neutralnego i bezstronnego mediatora. Mediator pomaga stronom w znalezieniu wspólnego stanowiska i zawarciu ugody.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że powyższy tekst wyjaśnił, iż przedsądowe wezwanie do zapłaty jest dokumentem, którego celem jest skłonienie dłużnika do uregulowania zaległej należności bez konieczności wchodzenia na drogę postępowania sądowego. To ostatni moment na podjęcie zdecydowanych kroków ku spłacie długów. Pójście o krok dalej oznaczać będzie jedynie wyższe koszty i więcej kłopotów.

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia