14 C
Olsztyn
niedziela, 26 maja, 2024

Szkoła branżowa II stopnia ZDZ w Olsztynie. Oto dlaczego warto ją wybrać!

Jako potencjalny kandydat do szkoły branżowej II stopnia, możesz zastanawiać Cię, gdzie najlepiej kontynuować swoją edukację, zdobyć tytuł technika i otworzyć drzwi do dalszej nauki. W tym artykule przyjrzymy się ofercie szkoły branżowej II stopnia ZDZ w Olsztynie i dowiemy się, dlaczego warto tam zainwestować swoją przyszłość.

Szkoła branżowa II stopnia ZDZ w Olsztynie to miejsce, które umożliwia swoim uczniom nie tylko zdobycie solidnego wykształcenia, ale także rozwijanie swojego portfolio umiejętności – aspekt, który wyróżnia tę placówkę na tle konkurencji. Przez dwa lata intensywnej nauki, uczniowie są przygotowywani do matury oraz egzaminu zawodowego na poziomie średnim. Oznacza to, że po ukończeniu edukacji, absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na studiach lub uzyskać tytuł technika.

Rabaty i bezpłatne szkolenia – inwestycja w praktyczne umiejętności

Atutem tej placówki jest wiele szkoleń oferowanych uczniom, często z dużymi rabatami lub nawet całkowicie za darmo. Uczniowie mogą skorzystać z różnorodnych kursów, takich jak masaż klasyczny i sportowy, obsługa komputera czy programów komputerowych. Są też dostępne kursy z wychowania i kierownictwa wypoczynku.

Szkoła współpracuje z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców w Olsztynie, który oferuje swoje kursy dla uczniów ZDZ z 10% rabatem. Dzięki temu uczniowie mają możliwość zdobycia prawa jazdy różnych kategorii czy skorzystania z kursów ADR. Współpraca z Centrum Szkolenia Branżowego w Olsztynie umożliwia z kolei udział w szkoleniach takich jak kursy spawania, obsługi wózków jezdniowych i żurawi, a także kursy pilota drona i uprawnienia energetyczne.

Dodatkowo szkoła organizuje szereg bezpłatnych kursów, w tym kursy pedagogiczne, kosmetyczne i obsługi kas fiskalnych.

Certyfikaty i uprawnienia – solidny fundament na przyszłość

Szkoła Branżowa II Stopnia ZDZ w Olsztynie nie tylko dostarcza solidnej podstawy edukacyjnej, ale także umożliwia zdobycie wartościowych certyfikatów i uprawnień. Ukończenie nauki w tej placówce gwarantuje otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły średniej, a po zdaniu egzaminu maturalnego uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Dodatkowo absolwenci otrzymują świadectwo potwierdzające posiadanie kwalifikacji na poziomie technika, wystawione przez OKE w Łomży, oraz suplement do dyplomu w języku polskim i angielskim, ułatwiający potwierdzenie zdobytych kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kierunki kształcenia obejmują technika usług fryzjerskich, handlowca, przemysłu mody, elektryka, robót wykończeniowych w budownictwie, inżynierii sanitarnej, mechanika, oraz żywienia i usług gastronomicznych.

Dokumenty wymagane przy zapisie to m.in. świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie oraz dowód osobisty.

Wybierając Szkołę Branżową II Stopnia ZDZ w Olsztynie, uczniowie zyskują szansę na solidne wykształcenie, praktyczne umiejętności oraz cenne uprawnienia, które stanowią silny fundament pod przyszłą karierę zawodową.

Branżowa Szkoła ZDZ II Stopnia w Olsztynie

szkola.wmzdz.pl/szkola-branzowa-ii-stopnia.html
ul. Adama Mickiewicz 5
10-548 Olsztyn
e-mail: szkola@wmzdz.pl
tel. 89 523 72 64; 507-123-989

www.facebook.com/szkolyzdzwolsztynie