-2 C
Olsztyn
środa, 8 lutego, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Projekt o utworzeniu przejścia granicznego w miejscu przekopu Mierzei Wiślanej trafił do opiniowania

WiadomościProjekt o utworzeniu przejścia granicznego w miejscu przekopu Mierzei Wiślanej trafił do...

Utworzenie nowego morskiego przejścia granicznego Nowy Świat w miejscu przekopu Mierzei Wiślanej – to jedno z rozwiązań projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów, które trafiło do opiniowania.

reklama

W projekcie uwzględniono utworzenie nowego morskiego przejścia granicznego Nowy Świat, a także zmianę statusu lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków z dodatkowego na stałe lotnicze przejście graniczne.

Ustalenie przejścia granicznego Nowy Świat uzasadnione jest – jak wskazano – koniecznością zapewnienia miejsca kontroli granicznej dla jednostek pływających po nowej drodze wodnej dla żeglugi pomiędzy Zalewem Wiślanym i Morzem Bałtyckim.

reklama

Podano, że w początkowym okresie funkcjonowania dotyczyć ono będzie w szczególności jednostek sportowo – żeglarskich i rybackich. Dodano, że celem budowy przekopu jest m.in. rozwój portu w Elblągu, wobec powyższego w projektowanym rozporządzeniu określono rodzaj ruch granicznego w tym przejściu, jako osobowy i towarowy.

Prace przy budowie drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną wciąż trwają

W uzasadnieniu stwierdzono, że biorąc pod uwagę umiejscowienie rejonu przekopu oraz odległości od obecnie funkcjonujących przejść granicznych, utworzenie nowego morskiego przejścia granicznego Nowy Świat jest zasadne.

reklama

Wnioskodawcy podnoszą ponadto, że ustalenie na lotnisku Warszawa-Radom stałego lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków jest uzasadnione koniecznością zapewnienia sprawnego funkcjonowania portu lotniczego w świetle skali spodziewanego ruchu lotniczego oraz zagwarantowania właściwego poziomu ochrony granicy państwa.

Analiza prognozowanej przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” siatki połączeń wskazuje na zasadność przedmiotowej inicjatywy. Port Lotniczy prognozuje, że w 2023 r. w ramach połączeń regularnych i czarterowych zrealizowanych zostanie około 6 500 operacji lotniczych i odprawionych zostanie około 260 000 pasażerów, przy czym udział ruchu non-Schengen wynosić powinien 55 proc. W uzasadnieniu wskazano, że mając na uwadze przewidywany termin uruchomienia lotniska w Radomiu oraz zakres i rodzaj mającego tam się odbywać ruchu lotniczego, uzasadnione jest przekształcenie lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków z dodatkowego na stałe.

Wiadomo już ile jednostek przepłynęło w tym roku przez Kanał Żeglugowy na Mierzei Wiślanej

Opracowanie regulacji – jak wyjaśniono – związane jest z wnioskiem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie nowego morskiego przejścia granicznego Nowy Świat oraz z wystąpieniem Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z wnioskiem do szefa MSWiA o ustalenia stałego lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków.

źródło: PAP

reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne

Wiadomo już ile jednostek przepłynęło w tym roku przez Kanał Żeglugowy na Mierzei Wiślanej