fbpx
3 C
Olsztyn
czwartek, 27 stycznia, 2022
reklama

Przedstawiono plan transportowy dla naszego regionu na kolejne lata

reklama
Najlepsze promocje na 2022 rok

Plan transportowy Warmii i Mazur stanowi podstawę do spełnienia warunku podstawowego dla Celu polityki 3 „Lepiej połączona Europa” w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 na poziomie regionalnym.

Jego celem jest identyfikacja bieżących i potencjalnych problemów i potrzeb, a także określenie wizji rozwoju regionalnego systemu transportowego do roku 2030 z perspektywą do 2050 roku.

Wizja będzie uwzględniać spójność transportową w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym, bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwestie związane z ochroną środowiska, w tym konieczność łagodzenia zmian klimatu poprzez redukcję emisji CO2 z systemu transportowego, a także perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.

reklama

Plan odnosi się do obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, jednak konieczne jest uwzględnienie relacji z krajowym i międzynarodowym systemem transportowym. Dlatego też Plan musi być komplementarny z planem transportowym opracowanym na poziomie krajowym oraz zapewniać transgraniczną ciągłość zamierzeń infrastrukturalnych (np. spójność infrastruktury położonej w sieci TEN-T, styki z sąsiednimi województwami). W pracach istotne jest zaangażowanie i współpraca interesariuszy związanych z rozwojem transportu i komunikacji.

Czytaj też:  Znana dentystka z Olsztyna stanie przed sądem. Miała 3 tys. pacjentów

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia:

  • w formie pisemnej na adres: Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn,
  • ustnie do protokołu, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: [email protected]

W tytule korespondencji należy wpisać „Uwagi i wnioski do RPT”. Uwagi i wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Źródło: Wrota Warmii i Mazur

Zobacz również:
reklama

Imprezy w Olsztynie

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama