18 C
Olsztyn
wtorek, 23 lipca, 2024

Nowa normalność, nowa tarcza

II ETAP

Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Sytuacja epidemiczna jest na bieżąco monitorowana i analizowana.

Nowa normalność, nowa tarcza

Wkroczyliśmy w drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Otwarte zostały centra handlowe, możliwe jest otwieranie bibliotek, muzeów i galerii sztuki, hotele wznowiły działalność, sklepy budowlane będą czynne w weekendy. Osoby chore mogą powrócić do rehabilitacji. Wprowadzane są także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Dzieci pracujących rodziców mogą wrócić do żłobków lub przedszkoli. Organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale nie luzujemy reguł sanitarnych” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. „Proszę o dyscyplinę społeczną. To od niej zależy tempo dalszego uwalniania gospodarki” – podkreślił premier.

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

– Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.

– Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.

– Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.

– Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).

– Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

WSPARCIE DZIĘKI TARCZY

Pomoc również dla nowych firm

Pierwotnie wsparciem (np. dopłatami do wynagrodzeń, pożyczkami i ulgami w ZUS) miały być objęte tylko firmy prowadzące działalność przed 1 lutego 2020 r. Po nowelizacji tarcza antykryzysowa obejmie także firmy założone przed 1 kwietnia 2020 r., czyli przed dniem wejścia w życie większości przepisów pomocowych.

Wakacje od ZUS w podatku

Umorzenie składek nie będzie traktowane jako przychód w rozumieniu prawa podatkowego. Pieniądze, zaoszczędzone dzięki nieopłaceniu składek, da się więc w pełni zaangażować w utrzymywanie miejsc pracy. Podobnie nieopodatkowany będzie przychód z tytułu umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw, które utrzymały miejsca pracy.

Tarcza chroni przed wierzycielami

Nowelizacja wyłącza środki otrzymane na ochronę miejsc pracy z możliwości egzekucji sądowej lub administracyjnej. W ten sposób przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia będą częściowo zabezpieczone przed roszczeniami wierzycieli, co zwiększy szansę na utrzymanie przez nie pracowników.

2,6 mld zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MMŚP

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej razem z marszałkami województw przeznaczyli 2,6 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do 20 kwietnia, o pomoc zawnioskowało 8,2 tys. pracodawców. Instrument dopłat do wynagrodzeń, zapobiegający zwolnieniom, jest częścią Tarczy Antykryzysowej. Marszałkowie i rząd musieli się porozumieć, bo jedną częścią pieniędzy dla Polski z EFS dysponuje rząd, a drugą poszczególne województwa. Z programu Wiedza Edukacja Rozwój pochodzi 949 milionów złotych, a z Regionalnych Programów Operacyjnych 1,7 miliarda złotych.

Środki są przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, samozatrudnionych i NGO. Dofinansowywane są wynagrodzenia pracowników i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest – spowodowany epidemią COVID-19 – spadek obrotów o minimum 30%.

W zależności od stopnia spadku obrotów można dostać od 50 do 90 proc. minimalnego wynagrodzenia ze składkami przez 3 miesiące. To daje kwoty pomiędzy 4 500 a 8 100 zł na 3 miesiące na jedno miejsce pracy. Zaangażowane środki wesprą ok. 425 tys. miejsc pracy.

Otrzymana pomoc jest bezzwrotna, o ile pracodawca utrzyma zatrudnienie pracowników objętych dofinansowaniem przez okres, na który to wsparcie uzyskał. Wnioski o dofinansowanie przyjmują powiatowe urzędy pracy (PUP) poprzez platformę praca.gov.pl.