4 C
Olsztyn
niedziela, 26 marca, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Do części kuratoriów wpłynęły nieliczne skargi na brak możliwości poprawiania ocen

WiadomościDo części kuratoriów wpłynęły nieliczne skargi na brak możliwości poprawiania ocen

Do części kuratoriów wpłynęły nieliczne skargi na brak możliwości poprawiania ocen przez uczniów w efekcie strajku nauczycieli – wynika z informacji zebranych przez. Żadne takie skargi nie wpłynęły dotąd m.in. do kuratoriów w Rzeszowie, Białymstoku i Wrocławiu.

reklama

W poniedziałek minister edukacji narodowej Anna Zalewska poinformowała, że analizowana jest sytuacja tych uczniów najwyższych klas liceów i techników, którzy z powodu strajku nauczycieli nie mogli poprawić ocen. Wskazała, że wszelkie wątpliwości rodzic i uczeń powinien wyjaśnić z dyrektorem szkoły, może także zgłosić się do kuratorium oświaty lub poradzić się kancelarii prawnej.

Z informacji zebranych przez wynika, że dotychczas do kuratoriów wpłynęły nieliczne skargi na brak możliwości poprawiania ocen przez uczniów.

reklama

Do Kuratorium Oświaty w Katowicach wpłynęły dwie skargi dotyczące braku możliwości poprawienia ocen przez uczniów w efekcie strajku nauczycieli. W pierwszym przypadku, w szkole, której uczniowie złożyli skargę, przeprowadzono doraźną kontrolę, stwierdzając nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

„W dniu kontroli uczniowie złożyli w sekretariacie szkoły zastrzeżenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z matematyki została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu jej ustalania. Dyrektor – po rozpatrzeniu tych zastrzeżeń – stwierdził, że oceny zostały ustalone z naruszeniem trybu ich ustalania, powołał komisję i ustalił termin sprawdzianu. 29 kwietnia br. komisja przeprowadziła sprawdzian wiadomości i umiejętności tych uczniów oraz ustaliła dla nich pozytywne oceny klasyfikacyjne z matematyki” – poinformowała śląska kurator oświaty Urszula Bauer.

reklama

W drugim przypadku, na wniosek rodzica jednego z uczniów, zwrócono się do dyrektora szkoły o sprawdzenie zasad ustalenia oceny niedostatecznej. Stwierdzono, że ocena została wystawiona niezgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania. W efekcie uczeń skorzystał w prawa do jej weryfikacji i przystąpił do dodatkowego sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

Wielkich wzruszeń dostarczył walc wykonany na studniówce przez uczniów Szkoły Muzycznej

„Z powodu trwającego strajku nauczycieli zatrudnionych w tej szkole w skład komisji przeprowadzającej sprawdzian weszli nauczyciele z innej szkoły i placówki. Uczeń uzyskał pozytywną ocenę” – podała kurator.

Dwie skargi dotyczące braku możliwości poprawienia ocen przez uczniów trafiły także do warmińsko-mazurskiego kuratorium oświaty. Kurator Krzysztof Marek Nowacki powiedział, że obie skargi dotyczą tej samej szkoły w Olsztynie – tzw. energetyka przy ul. Bałtyckiej.

„Skargi wnieśli rodzice, którzy napisali, że z powodu strajku ich dzieci nie miały możliwości poprawienia oceny, co skutkowało brakiem promocji i możliwości przystąpienia do matury” – powiedział Nowacki i dodał, że obie skargi dotyczą poprawienia ocen z języka polskiego. Olsztyńskie kuratorium przystąpiło już do badania spraw opisanych w pismach rodziców. Nowacki podkreślił, że jest za wcześnie na potwierdzenie lub zaprzeczenie zarzutom podniesionym przez rodziców.

„Dla mnie ważne jest to, że skargi wnieśli rodzice, a nie uczniowie, którzy byli pełnoletni i mogli sami to uczynić” – dodał Nowacki.

Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu do tej pory wpłynęło jedno pismo rodzica w sprawie braku możliwości poprawienia oceny przez ucznia. Kuratorium nie podało bliższych szczegółów dotyczących zgłoszenia.

„Spodziewamy się kolejnych zgłoszeń. Na razie odbieramy telefony z pytaniami od rodziców i od uczniów, którzy czują się poszkodowani, więc niewykluczone, że pism będzie więcej” – powiedziała Karolina Adamska z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik wskazał, że był sygnał od jednego z uczniów, który nie mógł przez strajk poprawić ocen niedostatecznych.

„Był on zagrożony z trzech przedmiotów. Jedną ocenę w trakcie strajku udało mu się poprawić, ale dwóch nie. Ma dwie jedynki, więc będzie mógł poprawiać w sierpniu, ale matury teraz nie napisze” – wskazał Gralik. Przyznał, że chodzi o ucznia jednej z bydgoskich szkół.

Szkoła Podstawowa w Olsztynie będzie nosić imię Mikołaja Kopernika

Dyrektor wydziału pragmatyki zawodowej i analiz w lubelskim kuratorium oświaty Jolanta Misiak powiedziała, że do kuratorium wpłynęła jedna anonimowa skarga na uniemożliwienie uczniowi poprawy oceny z powodu prowadzonego przez nauczycieli strajku. W ostatnim czasie wpłynęły też dwie inne skargi – również anonimowe – dotyczące w ogóle strajku w szkole, braku lekcji, trudności w klasyfikacji uczniów.

Do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w sprawie braku możliwości poprawienia ocen przez uczniów klas maturalnych wpłynęła jedna informacja od ucznia. „Obecnie trwają czynności wyjaśniające w zakresie wystawienia oceny końcowej, zgodnie z przepisami prawa oświatowego” – poinformowała lubuski kurator Oświaty Ewa Rawa.

Rzecznik opolskiego kuratorium oświaty Robert Socha poinformował, że obecnie wiadomo o jednej skardze ucznia z VI Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, który z powodu strajku nauczycieli nie mógł poprawić swoich ocen.

Żadne skargi w sprawie braku możliwości poprawiania ocen przez maturzystów nie wpłynęły dotychczas do kuratoriów w Rzeszowie, Białymstoku, Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi i w Kielcach.

„Pewnie takie problemy wystąpiły, ale oficjalnie żadna skarga do nas nie wpłynęła. Z drugiej strony w naszym regionie we wszystkich placówkach klasyfikacje uczniów przeprowadziły rady pedagogiczne. Nie musieliśmy korzystać z ustawy, która przewiduje, że gdy nauczyciel, wychowawca lub rada pedagogiczna nie wystawią ocen albo nie przeprowadzą klasyfikacji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący” – powiedział świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

2 KOMENTARZY

2 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Laura
10 maja 2019 13:53

W związku z poprawianiem ocen oto co powiedział uczeń szkoły średniej: „Niech podadzą z czego mogę mieć jedynkę, bo tak to nie wiem, czego się uczyć. Dopóki jedynka nie grozi, to się nie uczę, bo po co?” Takich uczniów jest wielu, tym razem się zawiedli?

Luna
9 maja 2019 09:06

Liczne czyli w sumie na całą Polskę ile?? 8 czy 10?? Co za trolling dziennikarski. Dno i 4 metry mułu

Popularne
Ogłoszenia
Nauczyciel oskarżony o naruszenie nietykalności uczennicy. Dyrektor szkoły w relacji z nastolatką?
Nauczyciel oskarżony o naruszenie nietykalności uczennicy. Dyrektor szkoły w relacji z nastolatką?