fbpx
1 C
Olsztyn
środa, 30 listopada, 2022

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie prowadzi nabór zimowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie prowadzi: Szkoły Policealne oraz Ośrodek Kształcenia.

Szkoła Policealna Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie, prowadzi nabór zimowy słuchaczy na rok szkolny 2016/2017 (zajęcia rozpoczynają się w ostatni weekend lutego). Kształcimy w zawodach: Technik rachunkowość, Technik administracji, Technik informatyk. Nauka na tych trzech kierunkach trwa 2 lata (4 semestry); w systemie zaocznym dla dorosłych, zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele. Technik farmaceutyczny- nauka trwa 2 lata (4 semestry); szkoła zaoczna dla młodzieży (słuchaczami mogą być również dorośli), zajęcia odbywają się w każdy weekend (piątki od 14.30-20.15 oraz w soboty i niedziele).

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie PTE przy ul. 1 Maja 13 w Olsztynie, zajęcia praktyczne odbywają się w laboratorium na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Szkolimy w tym zawodzie najdłużej w Olsztynie -“ 17 lat. WAŻNA INFORMACJA dla osób zainteresowanych kształceniem w zawodzie Technik farmaceutyczny! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2014r., poz.1140, § 2.3) Od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), w której realizuje się kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia”. Dlatego zachęcamy do skorzystania z OSTATNIEJ szansy! Po raz pierwszy nie pobieramy czesnego!!!
 Na każdym z czterech kierunków nauczania – matura nie jest wymagana, wystarczy złożyć  świadectwo ukończenia szkoły średniej. Czesne – 0 złotych! Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.
W ramach Ośrodka Kształcenia PTE prowadzimy kształcenie ustawiczne dorosłych w formach pozaszkolnych. Nasze szkolenia przygotowane są pod względem teoretyczno-praktycznym w takim stopniu, aby się uzupełniały nawzajem. Dzięki temu podejściu zniwelowaliśmy czas szkoleń do niezbędnego minimum. My doskonale rozumiemy, że osiągnięcie bardzo dobrych PODSTAW wiedzy pozwoli na łatwe przyswajanie kolejnych bardziej szczegółowych elementów.
Jeżeli chcesz osiągnąć odpowiednią WIEDZĘ, która jest Tobie potrzebna do rozpoczęcia pracy lub poszerzać swoje horyzonty zawodowe to te szkolenia są skierowane właśnie do CIEBIE.
Zapraszamy na nasze kursy i szkolenia. Zapewniamy ciekawe wykłady. CHCEMY, aby przekazana przez nas wiedza była nowym elementem zaangażowania w TWÓJ, przyszły rozwój zawodowy.