fbpx
22 C
Olsztyn
piątek, 29 września, 2023

Nabór na bezpłatne Kursy Zawodowe w Olsztynie. Nowa perspektywa kariery? [LISTA]

W erze ciągłych zmian na rynku pracy, zdobywanie nowych umiejętności staje się nie tylko atutem, ale też koniecznością. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie są odpowiedzią na te wyzwania. Przeznaczone dla osób dorosłych, kursy oferują możliwość bezpłatnego zdobywania nowego zawodu, uzupełniania wykształcenia, doskonalenia umiejętności czy wsparcia w rozwoju kariery zawodowej.

Elastyczność i dostosowanie do potrzeb uczestników

Nauka w KKZ w ZDZ w Olsztynie trwa od 6 miesięcy do 1 roku, w zależności od wybranej kwalifikacji. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, co oznacza, że uczestnicy spotykają się na zajęciach w soboty i niedziele. To doskonała propozycja dla osób pracujących w tygodniu.

Bogata oferta kwalifikacji

Program nauczania w KKZ uwzględnia podstawę programową kształcenia w zakresie jednej kwalifikacji, zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy. ZDZ w Olsztynie proponuje kursy w różnych branżach – od IT, przez księgowość, administrację, krawiectwo, aż po branże transportową, rolniczą, hotelarsko-turystyczną, budowlaną, mechaniczną, fryzjerską, elektryczną i handlową.

Pewność i gwarancja jakości

Absolwent KKZ, który pomyślnie zda egzamin potwierdzający daną kwalifikację, otrzymuje świadectwo wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. To dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji składającej się na konkretny zawód, dający prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Krok w stronę lepszej przyszłości

Zdobycie nowego zawodu lub uzupełnienie kwalifikacji, to więcej niż tylko nowy wpis w CV. To inwestycja w siebie, przyszłość i swoją rodzinę. To również szansa na lepsze, bardziej satysfakcjonujące stanowisko pracy i wyższe zarobki.

Jak się zgłosić?

Nabór do Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w ZDZ w Olsztynie odbywa się na bieżąco. Wszystkie potrzebne informacje oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej ZDZ w Olsztynie oraz bezpośrednio w sekretariacie placówki.

https://szkola.wmzdz.pl/kursy-kwalifikacyjne.html

Szkoły dla dorosłych ZDZ

ul. Mickiewicza 5

10-548 Olsztyn

Tel.   (89) 523 72 64, kom.  507 123 989

mail: szkola@wmzdz.pl

www.szkola.wmzdz.pl

Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Lista

Branża Informatyczna (IT)

Technik Informatyk

 • INF.02: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – kurs dla osób zainteresowanych pracą w dziedzinie IT, umożliwiający zdobycie kompetencji z zakresu zarządzania infrastrukturą IT.
 • INF.03: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych – kurs dla osób chcących specjalizować się w tworzeniu i zarządzaniu witrynami internetowymi oraz bazami danych.

Technik Programista

 • INF.04: Projektowanie, programowanie testowanie aplikacji – kurs umożliwiający zdobycie umiejętności związanych z tworzeniem i testowaniem różnego rodzaju aplikacji komputerowych.

Zakres Księgowości i Kadr

Technik Rachunkowości

 • EKA.05: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – kurs dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami w przedsiębiorstwach.
 • EKA.07: Prowadzenie rachunkowości – kurs umożliwiający zdobycie kompetencji niezbędnych do samodzielnego prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Technik Ekonomista

 • EKA.04: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – kurs kształtujący umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania dokumentacją w jednostce organizacyjnej.
 • EKA.08: Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych – kurs rozwijający kompetencje z zakresu świadczenia usług pocztowych i finansowych.

Zakres Administracji

 • EKA.01: Obsługa klienta w jednostkach administracji – kurs umożliwiający zdobycie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta w jednostkach administracji publicznej.

Zakres Krawiectwa

Krawiec

 • MOD.03: Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych – kurs dla osób zainteresowanych pracą w branży mody, który obejmuje projektowanie oraz wytwarzanie odzieży.

Technik Przemysłu Mody

 • MOD.11: Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych – kurs dla osób, które chcą zdobyć umiejętności organizacji procesów produkcji w przemyśle odzieżowym.

Branża Transportowo-Logistyczna

Magazynier-Logistyk

 • SPL.01: Obsługa magazynów – kurs kształtujący umiejętności z zakresu zarządzania magazynem i logistyką.

Technik Logistyk

 • SPL.04: Organizacja transportu – kurs umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizowania i zarządzania transportem w przedsiębiorstwie.

Technik Spedytor

 • SPL.05: Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów – kurs przygotowujący do pracy w spedycji, w tym organizacji transportu i obsługi klienta.

Branża Rolnicza i Turystyczno-Hotelarska

Technik Turystyki na Obszarach Wiejskich (uprawnienia rolnicze)

 • HGT.09: Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich – kurs dla osób, które chcą prowadzić działalność turystyczną na terenach wiejskich.
 • HGT.10: Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego – kurs umożliwiający zdobycie umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego.

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 • HGT.02: Przygotowanie i wydawanie dań – kurs dla osób chcących zdobyć umiejętności związane z pracą w gastronomii.
 • HGT.12: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – kurs dla osób chcących zdobyć umiejętności związane z zarządzaniem gastronomią.

Pszczelarz (uprawnienia rolnicze)

 • ROL.03: Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – kurs dla osób chcących zająć się profesjonalnym pszczelarstwem.

Rolnik

 • ROL.04: Prowadzenie produkcji rolniczej – kurs dla osób chcących prowadzić własne gospodarstwo rolne.

Branża Budowlana i Mechaniczna

Monter Sieci i Instalacji Sanitarnych

 • BUD.09: Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych – kurs dla osób chcących pracować przy instalacjach sanitarnych w budownictwie.

Technik Inżynierii Sanitarnej

 • BUD.20: Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych – kurs umożliwiający zdobycie kompetencji z zakresu zarządzania pracami związanymi z inżynierią sanitarną.

Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie

 • BUD.11: Wykonywanie robót mont

ażowych i wykończeniowych – kurs dla osób, które chcą specjalizować się w pracach wykończeniowych w budownictwie.

Elektromechanik

 • MEC.04: Wykonywanie prac związanych z diagnozowaniem, montażem i naprawą podzespołów pojazdów samochodowych – kurs dla osób chcących pracować przy naprawie i konserwacji pojazdów.

Branża Fryzjerska

Fryzjer

 • URO.01: Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających na włosach i skórze głowy – kurs dla osób, które chcą zdobyć umiejętności związane z zawodem fryzjera.

Technik Usług Fryzjerskich

 • URO.04: Organizacja i wykonywanie zabiegów fryzjerskich – kurs umożliwiający zdobycie umiejętności organizacji pracy w salonie fryzjerskim oraz wykonywania zaawansowanych zabiegów fryzjerskich.

Branża Elektryczna

Elektryk

 • ELE.01: Montaż i eksploatacja instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych – kurs dla osób chcących zdobyć kompetencje w zakresie prac elektroinstalacyjnych.

Technik Elektryk

 • ELE.04: Projektowanie i wykonywanie instalacji i sieci elektroenergetycznych – kurs dla osób chcących zdobyć umiejętności związane z projektowaniem i realizacją zaawansowanych instalacji elektroenergetycznych.

Branża Handlowa

Technik Handlowiec

 • HAN.03: Organizacja i przeprowadzanie procesów handlowych – kurs dla osób, które chcą zdobyć umiejętności z zakresu prowadzenia działań handlowych w przedsiębiorstwie.

Technik Usług Pośrednictwa Nieruchomościami

 • HAN.08: Obsługa klienta i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – kurs dla osób chcących zdobyć kompetencje z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Przykładowe opisy kursów to ogólny zarys tego, czego można się nauczyć podczas danego kursu. Mają one na celu przybliżenie charakteru każdego kursu oraz wskazanie, dla kogo mogą być one przeznaczone. Proszę pamiętać, że szczegółowy program nauczania, wymagania oraz koszty kursu mogą różnić się w zależności od placówki ZDZ, dlatego zawsze warto skontaktować się bezpośrednio z daną placówką, aby uzyskać najbardziej aktualne i precyzyjne informacje.