-0 C
Olsztyn
poniedziałek, 30 stycznia, 2023

Dowiedz się, skąd pochodzi żywność, którą otrzymujesz

Bank Żywności w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu, aktywizującego dziesięć organizacji społecznych z regionu oraz ich podopiecznych w kwestii zagospodarowania na cele społeczne żywności ratowanej przed zmarnowaniem.

Realizacja projektu „O krok dalej” odpowiada na dwa główne problemy. Z jednej strony jest to marnowanie żywności, z drugiej brak społecznej świadomości i aktywności osób wykluczonych, by przeciwdziałać temu zjawisku, jednocześnie poprawiając własną sytuację bytową.

Projekt „O krok dalej” zakłada, że dziesięć organizacji z regionu nabędzie odpowiednią wiedzę i kompetencje związane z pozyskiem żywności i ratowaniem jej przed zmarnowaniem. Jednak równie istotna jest w nim edukacja w zakresie ochrony środowiska i promocji życia zgodnie z zasadą zero waste. Cel ten będzie realizowany wśród lokalnej społeczności i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które na co dzień korzystają z pomocy żywnościowej tych organizacji.

Planowane działania w projekcie to:

 • Rekrutacja dziesięciu organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego, działających na rzecz lokalnych społeczności oraz rekrutacja przez ww. organizacje zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Zrekrutowani uczestnicy przejdą cykl edukacyjny przygotowujący ich do roli samodzielnych edukatorów oraz ambasadorów niemarnowania żywności w swoim środowisku lokalnym.

Dla 30 uczestników projektu przewidziano kompleksową ścieżkę edukacyjno-szkoleniową z elementami aktywizacyjnymi:

 • „Aktywny edukator”. Cykl sześciu szkoleń i warsztatów dla przyszłych edukatorów dotyczący m.in. wystąpień publicznych, storytellingu, kulinarnych w myśl idei „zero waste”, dotyczących ochrony środowiska i klimatu, recyklingu oraz szkolenia dotyczące świadomego żywienia.
 • „Ratownik żywności”. Cykl sześciu warsztatów dla przyszłych animatorów-ambasadorów zagospodarowania żywności, o tematyce dotyczącej nawiązywania współpracy z sieciami, prawnych aspektów pozysku i dystrybucji żywności, obsługi programów magazynowych, aspektów współpracy z lokalnymi samorządami czy skutecznego fundraisingu.
 • „Aktywne Grupy Działania”. Realizacja dwóch działań aktywizacyjnych przez wyszkolonych edukatorów i ambasadorów – ratowników żywności z dziesięciu organizacji. Każda z organizacji zrealizuje dwa działania aktywizacyjne, angażujące społeczność lokalną, np. obchody Światowego Dnia Żywności, zbiórka żywności.
 • „Plan na rozwój”. Opracowanie wraz z personelem Banku Żywności w Olsztynie, edukatorami i animatorami planu rozwoju w kontekście edukacji i pozysku żywności dla każdej organizacji i jej beneficjentów.
 • „Platforma EduAkcji”. Stworzenie platformy z dostępem do materiałów, eksperckiej wiedzy oraz możliwości wymiany doświadczeń, zrzeszającej wszystkie zaangażowane podmioty i osoby – specjalistów Banku Żywności w Olsztynie, aktywistów NGO, uczestników projektu.

– Wierzymy, że dzięki realizacji tego projektu wszyscy jego uczestnicy uświadomią skalę i skutki marnowania żywności oraz dowiedzą się, jak ratować żywność i ją zagospodarowywać, włączając w ten proces innych – mówi Jolanta Markiewicz. – Zakładamy, że dzięki temu zwiększy się również aktywność społeczna beneficjentów projektu i organizacji zaangażowanych w działalność Banku Żywności w Olsztynie, zwłaszcza w kwestii pozyskiwania żywności krótkoterminowej oraz organizacji zbiórek żywności i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych z niemarnowania żywności

Projekt będzie realizowany w terminie: 1.01-2021-10.31.2022.

 • Organizacje, które biorą udział w projekcie:
 • Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk”
 • Zrozumieć i Pomóc
 • Fundacja Fruktus
 • Stowarzyszenie „Nie lękaj się”
 • Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, oddział w Olsztynie
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu
 • Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Słoneczniki”
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Olsztynie

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Dowiedz się, skąd pochodzi żywność, którą otrzymujesz Artykuł sponsorowany, Olsztyn, TOP, Wiadomości