22 C
Olsztyn
czwartek, 30 maja, 2024

Czesław Jerzy Małkowski: „mówimy o kryzysie najmłodszych mieszkańców Olsztyna”

*Finansowane przez KWW Czesława Jerzego Małkowskiego

W Olsztynie narasta problem z infrastrukturą rekreacyjną dla dzieci i młodzieży. Potrzeby najmłodszych mieszkańców naszego miasta zostały w ostatnich latach zaniedbane.

Baseny, tory motocrossowe, skateparki oraz orliki, które powinny wspierać aktywny i zdrowy rozwój, są stopniowo zamykane lub pozostają niedostępne z różnych, nikomu znanych przyczyn. 

Ograniczone szanse na aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży

Obiekty sportowe są zamknięte, a brak zorganizowanych zajęć stanowi wyzwanie dla rozwoju społecznego i fizycznego młodych mieszkańców Olsztyna. 

Rodziny, które nie dysponują wystarczającymi środkami, aby zapewnić swoim dzieciom płatne zajęcia sportowe, szczególnie cierpią z tego powodu. W rezultacie wielu młodych ludzi spędza swój wolny czas biernie lub w miejscach, które nie sprzyjają ich rozwojowi.

Na przestrzeni lat zauważalny jest znaczący spadek liczby dostępnych miejsc w miejskich zajęciach sportowych. Dla przykładu, po zamknięciu basenu przy ulicy Głowackiego, około 300 dzieci rocznie straciło możliwość nauki pływania. 

Podobnie ma się sprawa dotycząca zamknięcia skateparku, który pozbawił młodzież miejsca do bezpiecznego rozwijania swoich umiejętności i spędzania czasu z rówieśnikami.

Podobne wydarzenia miały miejsce również w przypadku toru motocrossowego – kiedyś dumy Olsztyna, który niedawno został sprzedany.

Jeden z kandydatów na prezydenta Olsztyna adresuje ten kryzys

W swoim szczegółowym planie Czesław Jerzy Małkowski zakłada nie tylko ponowne otwarcie zamkniętych obiektów, ale także stworzenie nowych przestrzeni sportowych oraz programów dostępnych bezpłatnie dla wszystkich dzieci.

Na podstawie jego kampanii wyborczej można zauważyć, że uważa, iż rozwój infrastruktury sportowej i kulturalnej jest kluczowy dla zdrowego rozwoju młodego pokolenia oraz dla budowania ich przyszłości w Olsztynie.

W swoich planach zakłada m.in. powrót do regularnych zajęć pływackich dla dzieci oraz rozwój programów piłkarskich, które miałyby być dostępne dla każdego dziecka, niezależnie od możliwości finansowych rodziny. 

Małkowski chce połączyć również działania sportowe z edukacją kulturalną, dając młodzieży możliwość wszechstronnego rozwoju.

Głośne wołanie o pomoc

Inicjatywy proponowane przez Małkowskiego są niezbędne, aby odwrócić negatywne trendy i zapewnić młodym mieszkańcom Olsztyna zdrowe i aktywne dzieciństwo. 

Te działania mają na celu nie tylko poprawę kondycji fizycznej młodzieży, ale również budowanie poczucia wspólnoty. Zarówno dzieci, młodzież, jak i rodzice mają prawo oczekiwać od miasta, że będzie ono tworzyć możliwości dla ich rozwoju.

Olsztyn stoi przed wyzwaniem odbudowy i rozwoju infrastruktury sportowej i kulturalnej. 

Plany Małkowskiego dają nadzieję na zmianę, która może przekształcić Olsztyn w miejsce przyjazne młodemu pokoleniu i wspierające jego wszechstronny rozwój.