Poinformuj nas: alarm@tko.pl

reklama
2 C
Olsztyn
niedziela, 19 stycznia, 2020

Poinformuj nas: alarm@tko.pl

reklama

sierpień, 2019

24SIE17:0019:00III Olsztyńska Piwna MIlaZatoka Miła, ul. Sielska

Więcej

Szczegóły wydarzenia

Zapraszamy na III edycję Olsztyńskiej Piwnej Mili
Biegniemy 4 pętle po 400 metrów z obowiązkowym piwem 0,25 ml przed każda pętlą!

REGULAMIN:
III Olsztyńska Piwna Mila | 24 sierpnia 2019 r.
—————————————————
1. Cele imprezy:
• Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Olsztynie.
• Promocja polskich browarów regionalnych.
• Szerzenie Kultury Piwnej.
• Promocja odpowiedzialnego spożywania alkoholu.

2. Organizatorzy:
• Stowarzyszenie Wzajemnego Wsparcia i Szerzenia Pozytywnych Idei ‚Horus’. KRS: 0000198335
—————————————————
3. Termin i miejsce:
• Bieg odbędzie się w sobotę 24 sierpnia 2019 roku.
• Start Biegu III Olsztyńska Piwna MIla nastąpi o godzinie 17:30 na terenie III Festiwalu Piw Rzemieślniczych w Olsztynie, Zatoka Miła.
• Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie wydarzenia, na stoisku festiwalowym.
• Biuro zawodów czynne będzie nieprzerwanie od startu festiwalu do godziny 17:00 w dniu biegu.
—————————————————
4. Trasa i dystans:
• Trasa wyznaczona będzie na terenie wokół Festiwalu Piw Rzemieślniczych w Olsztynie
• Nawierzchnia trasy to nawierzchnia asfaltowo-betonowa oraz kostka brukowa i trawiasta
• Bieg odbywa się na pętli o długości bliskiej 400 metrów.
• Zawodnicy pokonują pętlę czterokrotnie, w celu uzyskania dystansu 1600 metrów.
• W trakcie biegu zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa w ilości 4×0,25L przed rozpoczęciem każdej pętli.
• Strefy z piwem znajdować się będą na początku każdej pętli.
• W piwnej mili wziąć może udział maksymalnie 100 osób w jednej fali
—————————————————
Przewidywany rozkład grup :
• fala 1 start o godzinie 17:30 (50 osób)
• fala 2 start o godzinie 18:00 (50 osób)

Spożywanie piwa może odbywać się tylko w strefie wyznaczonej przez organizatora
—————————————————
5. Warunki uczestnictwa:
• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
• W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 24 sierpnia 2019 roku ukończą 18 lat.
• Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
• Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
• Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
• Zawodnik biorący udział w biegu musi posiadać bilet wstępu na festiwal w dniu 24 sierpnia 2019 r.
—————————————————
6. Zgłoszenia:
• Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełni formularz zgłoszeniowy oraz dokona opłaty startowej w wysokości 25 zł.
• W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 100 osób lista startowa zostanie zamknięta.
• Zgłoszenia będą przyjmowane internetowo oraz w dniu zawodów.
• Termin zgłoszeń do biegu upływa w dniu 24 sierpnia 2019 roku, do godziny 17.00 lub do wyczerpania się limitu miejsc.
—————————————————
7. Opłata Startowa
• Wpisowe wynosi 25 zł.
• Wpisowe będzie płatne w dniu zawodów lub online.
• Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.
• Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
—————————————————
8. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie startowym:
• Numer startowy plus agrafki,
• 4×0,25 piwa rzemieślniczego,
• Pamiątkowy medal.
—————————————————
9. Postanowienia końcowe
• Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
• Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
• Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
• Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
• Piwna Mila odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
• Wszystkich zawodników startujących w III Olsztyńskiej Piwnej Mili obowiązuje niniejszy regulamin.

Data

(Sobota) 17:00 - 19:00

Miejsce

Zatoka Miła

ul. Sielska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

X