fbpx
-3 C
Olsztyn
czwartek, 20 stycznia, 2022
reklama

Wybrano dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

reklama
Najlepsze promocje na 2022 rok

5 października 2020 roku odbyło się Zgromadzenie Wyborcze Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, podczas którego dokonano wyboru nowych władz samorządowych, delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz członka Krajowej Rady Radców Prawnych. Znakomitą większością 71 głosów, przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym, Dziekanem Rady OIRP Olsztyn po raz drugi została r.pr. Katarzyna Skrodzka-Sadowska.

Delegaci dokonali również wyboru Rady Izby olsztyńskiej (18 osób), 10-osobowego składu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 5-osobowego składu Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz 9 delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Ponadto, Rzecznikiem Dyscyplinarnym OIRP Olsztyn wybrana została r.pr. Maria Łaba, zaś członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych r.pr. Michał Korwek. Wybrane na Zgromadzeniu władze samorządowe będą pełnić swoje funkcje przez najbliższe 4 lata.

Samorząd ma za zadanie zapewniać warunki do wykonywania zadań radców prawnych określonych w ustawie, reprezentować radców prawnych i aplikantów oraz chronić ich interesy zawodowe. Rolą samorządu jest również współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa, przygotowywanie aplikantów do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego radców prawnych i nadzorowanie należytego wykonywania zawodu przez radców prawnych. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie jest jedną z 19 okręgowych izb radców prawnych w Polsce wchodzących w skład Krajowej Izby Radców Prawnych.

Czytaj też:  Wyznaczono datę przedterminowych wyborów burmistrza Korsz
reklama

Czynności radcy prawnego polegają w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

 

Zobacz również:
reklama
reklama

Najnowsze ogłoszenia

0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama